AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

EU-tafel

DOEL EU-tafel:

  • De ontwikkelingen in de EU volgen en daarover reflecteren.
  • Dit gebeurt in principe n.a.v. een gekozen thema, een boek of een voorval.
  • Een leidraad is dat we met onze activiteit de betekenis van de EU voor de burger op straat in beeld proberen te krijgen.

Over het resultaat willen we ten minste 1 x per jaar een lezing of evenement voor het AG organiseren.

De werkwijze is dat een lid van de tafel over het gekozen onderwerp een korte inleiding verzorgt. De anderen mogen hierop kort reageren. De discussie volgt dan vanzelf. Van de uitkomst van de discussie  wordt een samenvatting gemaakt die helpt bij het invullen van de jaarlijkse lezing voor het AG.

Tijdens de bijeenkomst is er ruimte voor diverse meningen en drinken we een glas.

De bijeenkomsten vinden elke 2e dinsdagavond plaats in het AG om 20:00 uur.


PROGRAMMA 2017 - 2018

Dit jaar hebben we gekozen voor onder meer de Brexit: de status van de onderhandelingen tijdens het seizoen 2017/18 en de gevolgen daarvan voor de EU, het Verenigd Koninkrijk en uiteraard Nederland, dat zonder het VK op zoek zal gaan naar partners in een nieuwe coalitie.

Op 10 oktober 2017 vindt onze eerste bijeenkomst plaats waarin wij vaststellen welke aspecten van de Brexit wij het komend jaar willen behandelen en welke andere (actuele) onderwerpen. Dan wordt dus het programma vastgesteld en wordt deze site aangevuld. U bent welkom.

Vaststelling onderwerpen 2017/18

Dinsdag 10 oktober 2017
Vaststelling onderwerpen 2017/18

Brexit: wat zijn belangen van UK en Nederland

Dinsdag 14 november 2017
Brexit: wat zijn belangen van UK en Nederland



Wat moeten wij nastreven bij een Brexit

Dinsdag 12 december 2017
Wat moeten wij nastreven bij een Brexit
Lo Tigchelaar, Bernard Grevink



Wat moeten wij nastreven bij een Brexit (vervolg)

Dinsdag 16 januari 2018
Wat moeten wij nastreven bij een Brexit (vervolg)
Bernard Grevink, Baudouin van Lamsweerde, Ton Vermeulen



Vervolg Brexit

Dinsdag 20 februari 2018
Vervolg Brexit





Informatieavond De Brexit

Dinsdag 15 mei 2018
Informatieavond De Brexit
Presentatie door leden EU-tafel



AGENDA 2017 - 2018

DATUMONDERWERPDOOR
10 oktober 2017Wat gaan we doen: het programma 2017/2018Allen
14 november 2017Hoe kijkt het UK tegen Brexit aan. Bron position papers UK
Wat houdt begrip 'Nederlands belang' in?
Jelto Kromwijk Smits
12 december 2017Wat is het Nederlands belang, wat moeten wij nastreven.Bernard Grevink
Lo Tigchelaar
16 januari 2018

Brexit : welke uitkomst is nastrevenswaardig voor Nederland en EU als geheel

Bernard Grevink (NL) en Baudouin van Lamsweerde en Ton Vermeulen (EU) 
20 februari 2018Vervolg Brexit en ook vergroting democratisch draagvlak  
13 maart 2018  
10 april 2018  
8 mei 2018  
15 mei 2018Hoe de harde Brexit noot te kraken? Antwoorden van één jaar studeren/discussiëren EU tafel leden EU tafel 
12 juni 2018  

COMMISSIE

Bernard Grevink

Bernard GrevinkVoorzitter a.i. 
E-mail:eu-tafel@ag-eindhoven.nl 

Leden  EU-tafel: 
Bernard Grevink, Piet-Heyn Goedhart, Jos Huinen, Baudouin van Lamsweerde, Herman de Lange, Kees Schouten, Ton Vermeulen, Frank van de Weijer, Max van der Zwet.