AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Evolutietheorie als aansporing tot bescheidenheid

Sikko Argelo
Studiegroep
Code: SA

INSCHRIJVEN IS HELAAS NIET MEER MOGELIJK.


Woensdagavonden om 20.00 uur.
In 2017 op 8/11, 13/12
In 2018 op 10/1, 14/2, 14/3 (reserve 11/4)


Het te bestuderen boek bevat een radicalisering van de evolutietheorie, met speciale aandacht voor de evolutie van de mens. De deelnemers worden uitgenodigd tot een kritische beoordeling van de argumenten. Daartoe gaan ze primair met elkaar in gesprek, en waar nodig ook met de auteur.

In de vijf bijeenkomsten komen de volgende vragen aan de orde:
1. Is de evolutietheorie slechts een denksysteem voor biologen, of heeft het ook filosofische en existentiële consequenties?
2. Is het evolutieproces een neutrale aanpassing aan veranderende omstandigheden, of is het een weg omhoog, bijvoorbeeld naar verbetering van de kwaliteit van het leven?
3. Is er een evolutionair verschil tussen lichamelijk en geestelijke eigenschappen, of is ons gedrag op dezelfde manier erfelijk als onze lichaamsbouw?
4. Is cultuurvorming een darwinistisch proces, of is er een principieel verschil tussen de culturele en de biologische evolutie?
5. Hoe moeten we belangrijke menselijke vermogens zoals moraal, wilsvrijheid en religie opvatten als producten van evolutie?

De deelnemers wordt verzocht om reeds vóór de eerste bijeenkomst hoofdstuk 1 van het boek te lezen.
Deze studiegroep verschilt in twee opzichten van het bij het AG gebruikelijke. In plaats van negen zijn er vijf bijeenkomsten en het maximum aantal deelnemers is twaalf.

Boek:
Sikko Argelo: Spel van Replicatoren, Uitgeverij Garant, 2017.
Het boek is tegen de gereduceerde prijs van € 20,00 voor AG-leden direct bij de schrijver verkrijgbaar, e-mail: argelo@on.nl.

Na een loopbaan in de informatica besloot Sikko Argelo zich aan de filosofie te wijden. Hij voltooide in 1998 een academisch kernprogramma filosofie aan de Open Universiteit en participeert sindsdien in wijsgerige lees- en praatgroepen. Daarbij heeft hij zich vooral verdiept in het evolutionaire naturalisme.