AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Getekend leven

Theo van de Goor

Theo van de Goor: Hanenblad,
ets

Theo van de Goor

Theo van de Goor: Heidelandschap,
olieverf op linnen

Bram Hermens

Bram Hermens tekening
foto: © Peter Cox

Bram Hermens

Bram Hermens tekening
foto: © Peter Cox

 

april t/m mei 2017
Theo van de Goor en
Bram Hermens

 

In leeftijd verschillen ze 25 jaar. Theo van de Goor (1954) leerde Bram Hermens (1979) kennen als jongen van zeventien bij Grafisch Atelier Daglicht. Hij herkende in Bram de gedeelde keuze voor tekenen en figuratie tegen de toen gangbare opvattingen in. Schoonheid, figuratie en vakmanschap hadden de schijn tegen in de kunstwereld en werden als traditioneel gezien. Met waardering spreekt Theo over het kiezen van een eigen weg en het volharden daarin, zoals hij dat ook heeft gedaan.
Bram geeft aan dat hij na het voorzichtig delen van zijn eerste onzekere pogingen in de kunst inhoudelijk en technisch veel van Theo heeft geleerd. Wat deze kunstenaars bindt is hun uitgesproken voorkeur voor vakmanschap, “het klassieke handwerk”, zoals zij dit noemen. In hun tekeningen bijvoorbeeld weten ze beiden vaardig en meesterlijk uitdrukking te geven aan het verhaal dat ze verbeelden. Meesterlijk, omdat ze een duidelijk persoonlijk handschrift hebben ontwikkeld dat hun werk herkenbaar maakt voor de beschouwer. Een kunstwerk kan nog zo perfect, mooi, taboedoorbrekend of maatschappelijk relevant zijn, als het handschrift van de maker hier niets aan toevoegt, blijft het in mijn ogen een kunstje of een plaatje.
Ze delen de keuze voor figuratie. Het gaat ze om verhalende kunst, over mensen en dieren, het verleden en het heden, de mythologie en de natuur. Toch zien we in de combinatie van hun werk grote verschillen in benadering, onderwerpkeuze en techniek. Dat maakt een duo-expositie zo interessant. Kunst is zelden veel van hetzelfde, ook al zijn er overeenkomsten te zien. Elk werk is een overwinning op het lege vlak, een strijd met het medium in combinatie met de toewijding om erop door te werken, totdat het goed is.


Theo van de Goor groeit op in een groot gezin in de Peel, waar zijn ouders een boerderij hebben. Hij tekent vanaf jonge leeftijd de ‘magische’ wereld om hem heen, de dieren op de boerderij en in de natuur, de indianen uit de jongensboeken, de duivels uit de bijbelverhalen en de faunen en geesten uit de bossen.
Na zijn academietijd (Tilburg/Maastricht) maakt hij tekeningen, schilderijen, etsen en bouwsels. Het landschap van zijn jeugd blijft een bijna dagelijkse inspiratiebron. Ook de klassieke thema’s vinden een plek in zijn oeuvre, naast een blijvende fascinatie voor de Middelnederlandse vos Reinaerde. Hierover maakt hij verschillende etsenboeken in prachtige uitgaven. Een aanrader is zijn boekje met Reinaert-tekeningen ‘Reinardie’.
Zie verder: www.theovandegoor.nl

Bram Hermens maakt monumentaal werk, meestal direct als tekening direct op de wand, met houtskool en potlood. Misschien kent u hem van de magistrale en epische tekening in het Oog van het Van Abbemuseum met als titel ‘Bactrius’. Hij is te herkennen aan een klassieke beeldtaal met grote figuren en dieren. Zijn werk noemt hij eclectisch, hij mengt diverse stijlen en verhalen in een werk. Afhankelijk van wat hij wil benadrukken varieert hij lijnen, ritmisch, dynamisch of gestileerd. Hij boetseert met schaduwpartijen en transparantie. Maar ook zijn verhaallijnen lopen door elkaar. Hij verbindt klassieke verhalen met het heden, misschien wel om als een magiër de gruwelijkheden voor de toekomst te bezweren. Ook in zijn portretten laat hij zien wat de tijd kan aanrichten door een prachtige kop van een jonge man te verbinden aan een skelet. Treffend in dit verband is, dat zijn monumentale wandwerken inmiddels verdwenen zijn onder een laag witte verf. Kunst gaat over scheppen en vernietiging, aldus de kunstenaar. Net als het leven. Gelukkig zijn voor de liefhebber nog enkele exemplaren van de publicatie over ‘Bactrius’ te koop.
Zie verder: www.bramhermens.nl

 

Liesbeth Schreuder

 

Deze expositie wordt geopend op donderdag 6 april tijdens de Ledenborrel en is te zien tot 30 mei 2017.
Bezoektijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00-21.00 uur.