AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Kunstprijs 2015

DE AG-KUNSTPRIJS

In mei 1989 is door de Algemene Ledenvergadering besloten om tweemaal in de vijf jaar een kunstprijs uit te reiken aan een jonge kunstenaar uit de regio Eindhoven. De prijs richt zich op het gehele gebied van de kunsten. Het bestuur van het AG bepaalt vooraf in welke sector de prijs zal worden uitgereikt en zal zich laten adviseren door een ter zake kundige jury.

Tweemaal in de vijf jaar is niet helemaal gehaald. We hebben inmiddels wel een mooie lijst met prijswinnaars.

In 1990 is de allereerste kunstprijs uitgereikt aan beeldend kunstenaar Elly Strik. Hierna volgden de componist Robin de Raaf, de Udense dichter Maarten van den Elzen, de beeldhouwer Paul Haantjes en in 2005 Ingrid Simons. In 2009 ging de prijs in de vorm van een subsidie naar de Young Musicians Academy van het Fontysconservatorium in Tilburg. En op 3 november 2012 werd de kunstprijs uitgereikt aan beeldend kunstenaar Aagje Linssen. Op 16 april 2015 aan Thomas Kuijpers.

 

AG-KUNSTPRIJS APRIL 2015

Op 16 april 2015 is de AG-Kunstprijs door voorzitter Richard de Groot uitgereikt aan Thomas Kuijpers. Dit keer werd de prijs toegekend aan een jonge kunstenaar uit de regio, die zich binnen de beeldende kunst onderscheidt in fotografie. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 2500, publicatie van het juryrapport en een expositie in de sociëteit van het AG.
Er waren vijf kunstenaars/fotografen genomineerd: Klaartje Esch, Noortje Haegens, Manon Vosters, Bram Berkien en Thomas Kuijpers.

Van 16 april tot 2 juni 2015 is hun werk te zien in het AG. Op de webpagina van de tentoonstellingen wordt hun werk toegelicht. Voorafgaand aan de uitreiking gaf de Belgische fotorecensent Johan de Vos (foto hiernaast) een zeer inspirerende lezing.

Hij gaf onder meer een aantal criteria voor een foto die ‘goed’ kan heten. Een foto moet vernieuwend zijn, maar kan daarnaast toch gelijkenis vertonen met een al bestaande en als goed erkende. Hij moet niet per toeval zijn ontstaan. En vooral moet de foto aan de goede smaak voldoen, dat wil zeggen zonder aanstoot te geven geschikt zijn voor de openbaarheid.

De vakjury bestond uit de volgende leden:
Petra Cardinaal, Galerie Pennings, Eindhoven
Diana Franssen, conservator/hoofd onderzoek Van Abbemuseum, Eindhoven
Norbert van Onna, architectuurfotograaf
Rob Schoonen, chef kunstredactie van het Eindhovens Dagblad
Liesbeth Schreuder, kunsthistoricus en juryvoorzitter

In het juryrapport schreven zij het volgende over de winnaar. Hij is geboren in Helmond en woont en werkt gedeeltelijk in Eindhoven en Rotterdam. In 2009 rondde hij zijn master af aan de AKV|St.Joost Breda.

De jury is zeer onder de indruk van zijn talent en zijn motivatie om zich als kunstenaar te ontwikkelen. Fotografie is voor hem geen einddoel, hij gebruikt gefilmde en gefotografeerde beelden uit allerlei media om ze in een andere context een commentaar te laten zijn op hoe er met de waarheid wordt omgegaan. In de beeldende kunst bestaan voor dit hergebruik verschillende begrippen, zoals appropriation art, vernacular photography, found footage en art trouvé. Met gevonden beelden wordt een nieuw werk gemaakt, een ander verhaal verteld en een andere context geschapen.

De wijze waarop deze jonge kunstenaar dit doet, overstijgt het verwachtingspatroon dat hoort bij deze fase in zijn ontwikkeling. Zijn onderzoek is uitermate doordacht en uitgebreid. Stapels kranten worden nageplozen en foto’s bij het nieuws verzameld. Zijn werkruimte is een groot archief met materiaal voor ideeën. Via dit archief stelt hij op zijn eigen en soms ironische manier de vraag naar de functie van het beeld in onze maatschappij.

Voor zijn serie Gesture (2014-ongoing) heeft hij gedurende een aantal jaren foto’s met handdrukken van wereldleiders verzameld. Het persmoment bij belangrijke ontmoetingen, weergegeven in een seconde, wordt jarenlang herhaald in de media en blijft hangen in ons geheugen. Maar wat vertelt deze handdruk nu werkelijk? Zijn Obama en Putin vrienden? Door de handdruk tot enkele lijnen terug te brengen, gaat hij op zoek naar de verborgen informatie. In zijn werk confronteert hij ons niet alleen met de veelheid aan mediabeelden, maar vraagt hij ons tegelijkertijd stelling te nemen ten aanzien van de eigen positie en verantwoordelijkheid als beschouwer.

Over zijn installatie When the Twins were still beatiful (2014) schrijft Thomas:
Het begon allemaal met het zien van een schilderij van een onbekende schilder, waarop de iconische beeltenis van de Twin Towers te zien was. De beschrijving zei: “geschilderd voor 2001.” In mijn ogen romantiseerde dit schilderij de schoonheid van de torens, een beeld dat tegenwoordig nog bij niemand op zou komen bij het horen van de naam ‘Twin Towers’. Terwijl ik het schilderij bekeek werd ik opgeslokt door de tijdgeest van deze afbeelding, en vergat ik heel even het beeld wat we allemaal zo goed kennen.

Ik raakte gefascineerd door deze gedachte, en besloot het schilderij te kopen. Dit leidde tot een uitgebreide verzameling van beeltenissen en objecten, waarop de torens vergelijkbaar zijn afgebeeld: zoals ze waren voor 2001.

De collectie groeit nog steeds, met ondertussen meerdere schilderijen van dezelfde schilder, een fotoalbum met ongeveer 500 toeristenfoto’s van mensen, die op de top hebben gestaan en vele andere memorabilia. Het uiteindelijke doel is om zo’n overweldigende installatie te bouwen, dat de bezoekers van deze ruimte even helemaal ondergedompeld worden in dit onschuldige beeld, en zo ook even de kans krijgen om het dramatische beeld wat in ons collectieve geheugen geprent zit, ook al is het maar voor een seconde, te vergeten.
Lees meer over Thomas Kuijpers op zijn website.

Liesbeth Schreuder