AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

AG-Kunstprijs 2017 en de winnaar is:

Katrein Breukers
Foto: Ine van de Rijke ©Stef van Bellingen
Foto Paul Demalsche ©Katrein Breukers
Katrein Breukers:
Fresh MaskKatrein Breukers:
Installatie 'B.CoCo', HoornKatrein Breukers:
Monoprint 

Katrein Breukers

In het gezelschap van vele gasten, waaronder diverse oud-prijswinnaars, werd op 23 november de AG-Kunstprijs 2017 door voorzitter Rolf Treep uitgereikt aan Katrein Breukers. In het juryrapport verder op deze pagina kunt u de motivatie van de jury nalezen.

Ze was er discreet op voorbereid, maar toch was het moment van de prijsuitreiking overweldigend. Een groot applaus, een grote bos bloemen en een enorme cheque en dan al die mensen die je komen feliciteren.
Na afloop is er lang nagepraat, geborreld en genetwerkt. Veel gasten hebben de expositie met werk van de genomineerden en andere deelnemers aan de kunstprijs met grote aandacht bekeken en hierover gesproken met de kunstenaars zelf. En natuurlijk na afloop het stemformulier ingevuld, want er komt ook een AG-Publieksprijs. Stemt u vooral mee.

De feestelijke avond werd ingeleid door gastspreker Stef van Bellingen die het publiek, langer dan gepland, zeer wist te boeien met zijn verhaal over Mondriaan en hoe we de eerste ervaringen en indrukken uit onze jeugd terug kunnen zien in onze latere opvattingen. De culturele verschillen tussen Nederland en België spitste hij toe op de gebouwde omgeving en inrichting van het landschap. Belgen zijn ‘loodgieters’, en dat ziet men daar zeker ook als een compliment, alles kan en mag in de architectuur en dat allegaartje past bij hun cultuur. In Nederland is het landschap geordend en de gebouwde omgeving aan strenge regels onderworpen. En daarom kan Mondriaan gewaardeerd en begrepen worden door de Belgen, als iets typisch voor de Nederlanders.

In de pers:
Eindhovens Dagblad
Twitter

DE AG-KUNSTPRIJS

Sinds 1990 wordt tweemaal in de vijf jaar een kunstprijs uitgereikt aan een jonge kunstenaar tot en met 35 jaar uit de regio Eindhoven. Het AG (Academisch Genootschap Eindhoven) toont hiermee zijn maatschappelijke betrokkenheid in de waardering voor het werk van de kunstenaar en doet dat ter aanmoediging van de ingeslagen weg om zich als kunstenaar in de maatschappij te presenteren. Het bestuur van het AG bepaalt vooraf in welke sector de prijs wordt uitgereikt en laat zich hierbij adviseren door een ter zake kundige jury. Voor 2017 is gekozen voor de beeldende kunst, zonder vooraf een keuze te maken voor een bepaalde discipline.

In 1990 is de allereerste kunstprijs uitgereikt aan beeldend kunstenaar Elly Strik. Hierna volgden de componist Robin de Raaf, de Udense dichter Maarten van den Elzen, de beeldhouwer Paul Haantjes en in 2005 Ingrid Simons. In 2009 ging de prijs in de vorm van een subsidie naar de Young Musicians Academy van het Fontysconservatorium in Tilburg. En op 3 november 2012 werd de kunstprijs uitgereikt aan beeldend kunstenaar Aagje Linssen. Op 16 april 2015 aan Thomas Kuijpers.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 2500, publicatie van het juryrapport en een expositie in de sociëteit van het AG (november 2017-januari 2018).

De jury bestond uit:
Liesbeth Schreuderkunsthistoricus en juryvoorzitter.
Diana Franssenconservator/hoofd onderzoek Van Abbemuseum, Eindhoven.
Yvonne Hamstra curator hedendaagse kunst (o.a. De Fabriek en TAC).
Rob Schoonenchef kunstredactie Eindhovens Dagblad.
Paul Segersbeeldend kunstenaar.


Het Juryrapport

Met bijzonder genoegen heeft de jury besloten het AG-bestuur te adviseren om de AG-Kunstprijs 2017 uit te reiken aan

Katrein Breukers

Deze telg uit een familie van kunstenaars en musici weet de jury te bekoren met een wervelende clash tussen humor, banaliteit en een kwetsbare gedrevenheid. Haar werk heeft veel te danken aan het kunstenaarsmilieu waarin zij is opgegroeid. Kunst en muziek bepalen haar jeugd.
Na haar docentenopleiding in de beeldende kunst zoekt zij verdieping aan de AKV/St. Joost in Breda en ’s-Hertogenbosch. Elementen uit de volkskunst, het ambachtelijke en de voordrachtskunst hebben haar aandacht. Ofschoon sterk autobiografisch van uitgangspunt weet zij in haar werk de verbinding te maken tussen idee en publiek. De artefacten die zij produceert zijn de sleutelstukken in deze interactie.
Hoogtepunt in haar nog beperkte oeuvre is de ode aan de Curaçaose muzikant Julian B. Coco die zij in samenwerking met haar broer, beeldend kunstenaar Tim Breukers, en bewoners uit Hoorn maakte voor Hotel Mariakerk. In navolging van de vele stijlen waarmee deze muzikant een brug wist te slaan tussen traditie en het vernieuwend experiment, vormen de diverse materialen en het ruime aanbod aan stijlelementen in deze ruimtelijke installatie de ingrediënten die traditie en experiment ook in beeldend opzicht overbruggen.
De jury is onder de indruk van haar werklust waarmee ze haar autobiografische prikkels weet te visualiseren in uiteenlopende media en materialen. Is de aanleiding introvert, zij is extravert in haar productie door haar ideeën en verhalen voelbaar te maken voor het publiek in beeld, in atmosfeer, met muziek en door het publiek erbij te betrekken. Zij voelt zich niet geremd in haar productie of belemmerd door materiaalkeuzes en opteert voor een dynamiek waarin kwetsbaarheid en rauwheid elkaar afwisselen. Alles om haar heen dient als inspiratie, zodat haar werk ook altijd het leven weerspiegelt. Haar enthousiasme in het maken, het creatieve proces en de betrokkenheid bij het gewone menselijke bestaan, wekt bij de jury een groot vertrouwen op voor een carrière in de kunst.