AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

AGora-Lezing i.s.m. Nederlands Klassiek Verbond

ANTON VAN HOOFF
Democratie, antiek en modern
Donderdag 10 okt 2019
Meerlezaal - 20.00 uur
 

Toegangsprijs €15
Co-productie AGora-Lezing i.s.m. NKV
AG-leden, leden VVAO, EOL, NKV en studenten: €5

Over de lezing:
Op het dieptepunt van de financiële crisis voerden Grieken aan dat ze recht hadden op een omzichtige behandeling omdat zij toch maar mooi aan de wereld de democratie gegeven hadden. Historisch is die bewering onzin; onze (vertegenwoordigende) democratie gaat terug op de zelfbesturende steden en Statenvergaderingen van de late middeleeuwen. Tot circa 1800 was democraat een scheldwoord. De eerste staten met een modern bestel zoals de Verenigde Nederlanden, de Verenigde Staten van Noord-Amerika en Frankrijk betitelden zich dan ook als republiek. Zij spiegelden zich aan Rome en niet aan Athene. Pas in de negentiende eeuw toen in sommige staten een aanzienlijk percentage burgers politieke rechten kregen, werd de vergelijking met de antieke Atheens volksmacht ontdekt.
Hebben antieke en moderne democratie meer gemeen dan de naam? In de voordracht zullen ze aan de hand van beelden worden vergeleken, wat herkenning, bevreemding en stof tot nadenken oplevert.

 

Over de spreker:
Dr. Anton J.L. van Hooff was universitair hoofddocent klassieke geschiedenis en vakdidacticus Universiteit Nijmegen; nog steeds publicist