Het zal mijn zorg zijn

AGora-lezingencyclus: Het zal mijn Zorg zijn

Op 10 september start de nieuwe lezingencyclus ‘Het zal mijn Zorg zijn'. In deze cyclus komen tal van actuele onderwerpen uit de (gezondheids)zorg aan de orde, gepresenteerd door topwetenschappers en zeer ervaren praktijkmensen. Zij zullen op een toegankelijke manier de state of the art aangeven en vertellen welke ontwikkelingen zich op de dag van vandaag voordoen.

De eerste spreker in de cyclus is prof. Han Brunner, hoogleraar klinische genetica aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Een topper op zijn gebied, blijkens de vele wetenschappelijke publicaties en promovendi en blijkens de vele vertegenwoordigende functies in nationale en internationale wetenschappelijke verenigingen.
Hij zal spreken over ‘Onze genetische kaart, hedendaagse ontwikkelingen en verwachtingen ten aanzien van betere preventie en betere diagnose en therapie bij curatieve zorg'.

Na de eerste lezing volgen nog zes andere met een keur aan sprekers. De cyclus wordt afgesloten door prof. Bon Verweij, neurochirurg aan het UMC Utrecht. Hij was op 13 maart 2015 te gast bij Paul Witteman in de TV-serie ‘Sleutelen aan de Mens'. Aan de orde kwam toen onder andere de geslaagde schedeltransplantatie bij een jong meisje met een ernstige hersenaandoening. Zijn onderwerp is ‘De bionische mens: wordt de mens meer en meer machine door allerlei kunstmatige implantaten?'.

Kortom, ‘Het zal mijn Zorg zijn' is een cyclus om te volgen! Tijdig aanmelden is ten zeerste aanbevolen aangezien er een ruime opkomst van geïnteresseerden wordt verwacht.

Agora-cyclus: Het zal mijn Zorg zijn

Tarieven:
Per lezing €12,00.
Leden van het AG de VVAO en de NGIZ en studenten in het bezit van een collegekaart €5,00.

N.B. Leden van VVAO en NGIZ, alsmede studenten dienen bij hun inschrijving de vraag ‘recht op korting?' met ‘ja' te beantwoorden.

Het gehele programma van de cyclus ‘Het zal mijn Zorg zijn':

10 september 2015
Onze genetische kaart door prof. dr. Han Brunner, klinische genetica, Radboud Universiteit Nijmegen).

Klik hier voor het verslag van de lezing en informatie over de spreker

8 oktober 2015 Baas in en over eigen leven, zorg en ethiek, door prof. dr. Marc Desmet, palliatief arts Hasselt en hoogleraar Universiteit Leuven.

Klik hier voor het verslag van de lezing en informatie over de spreker

12 november 2015 Op weg naar Doe het Zelf zorg door mr. Jan Joris Heling, directeur Savant.
Klik hier voor het verslag van de lezing en informatie over de spreker

10 december 2015 De Patient Echt Centraal door drs. Leo Vollebregt, bestuurslid en sectorcoordinatie Zorg&ICT, ZZP Nederland.
Klik hier voor het verslag van de lezing en informatie over de spreker

14 januari 2016 Met hart en ziel, een ontmoeting tussen cardiologie en psychologie door
prof. dr. Jos Widdershoven, praktiserend cardioloog en deeltijdhoogleraar Universiteit Tilburg.
Klik hier voor het verslag van de lezing en informatie over de spreker

11 februari 2016 Do Something Different door Paul Hoogenberk, directeur innovatie en business development bij Coöperatie VGZ en zorginnovatiebedrijf Medicinfo.
Klik hier voor het verslag van de lezing en informatie over de spreker

10 maart 2016 Een operatie moet 100% zijn, daarom!
Lezing door dr. Bon Verweij, neurochirurg UMC Utrecht. Bon Verweij gebruikt 3D printing en virtual reality van een patiënt... om vervolgens daarmee vooraf te oefenen, te oefenen en opnieuw te oefenen.
Klik hier voor het verslag van de lezing en informatie over de spreker

Locatie van alle lezingen: Meerlezaal, sociëteit van het AG, Parklaan 93, 5613BC Eindhoven.

Terug