AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Agora-Specials: Insecten, natuurbeheer en biodiversiteit

JAP SMITS

Donderdag 23 mei 2019
MEERLEZAAL - 20.00 uur
 


Toegangsprijs:
AG- en VVAO-leden: €5,00
Niet-leden: €12,00

Over de lezing:

Uit recent onderzoek van Duitse en Nederlandse insectenonderzoekers is gebleken dat 76% van de insectenpopulaties de laatste 30 jaar stilletjes is verdwenen. Wat kunnen we doen aan deze drastische achteruitgang en hoe beheren we onze natuur met aandacht voor insecten?

De lezing van Jap Smits, boswachter ecologie, entomoloog en heidespecialist bij Staatsbosbeheer Peel & Kempen start met een korte inleiding over de achteruitgang van insectenpopulaties in het algemeen en de betekenis hiervan voor onze Nederlandse natuur.
Daarna zoemt Smits in op beheermaatregelen voor insecten in bos en heidegebieden op de droge zandgronden zoals we die kennen in de provincie Brabant.

Onderwerpen die aan de orde komen:
• Ontstaan van onze heide cultuur/natuurgebieden
• Klimaat (verandering)
• Effecten van verzuring en luchtverontreiniging
• Aanpassing soorten aan het cultuurlandschap
• Beheermaatregelen voor insecten