AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Wijsgeer in het Wild

Donderdag 14 april 2016
dr. Johan van de Gronden

Directeur van het Wereld Natuurfonds

De spreker van deze avond is geen filosoof van professie en ook zijn huidige functie doet een opleiding daarin niet vermoeden. Toch klinkt de filosofische achtergrond luid en duidelijk door in veel van wat hij te vertellen heeft. Johan van de Gronden (1963) is sinds 2006 directeur van het Wereld Natuur Fonds. Voordien was hij onder meer werkzaam bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties en de ontwikkelingsorganisatie SNV. Hij woonde en werkte vele jaren in Paramaribo, Johannesburg en Kopenhagen.
Hij studeerde filosofie in Leiden.

In 2015 publiceerde hij de bij Athenaeum-Polak & Van Gennep verschenen essaybundel met de zeer toepasselijke naam Wijsgeer in het wild.
In de lezing voor het Academisch Genootschap zal hij ingaan op de ideeëngeschiedenis die nauw verbonden is met het ontstaan van de moderne natuurbeweging. Het huidige natuurbegrip – vooral zoals het zich manifesteert in overheidsbeleid – kent een sterk utilitair karakter. Natuur moet ons ten diensten staan, het liefst in economische zin. Daarmee raken kernwaarden van natuur en natuurbeleving uit zicht. De auteur vergelijkt de Noord-Amerikaanse beweging, die zich ooit sterk liet inspireren door de Europese Verlichting, met de ontwikkelingen dichter bij huis en staat wat uitgebreider stil bij de notie van ‘wildernis’. In de lezing maakt hij regelmatig uitstapjes naar de filosofie en de beeldende kunst. Hij blikt vooruit naar de toekomst van natuurbescherming en de kans op natuurherstel in een tijdperk dat door velen al wordt aangeduid als het Antropoceen.

 

Een uitgebreid interview met dr. Johan van de Gronden:
‘Natuurervaring moet in Nederland weer inspireren tot bescheidenheid’

Recensie Klaas Bottema: Verslag van een filosofielezing op 14 april