AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Samenleving en Duurzaamheid


Dr. ir. N. KONING
Migratie en voedsel(on)zekerheid
15 maart 2018
Meerlezaal AG - 20.00 uur


Toegangsprijs:
AG-leden, leden VVAO en studenten: € 5;
niet-leden € 12.

Over de lezing:
(bron NRC 3 mei 2017)
Volgens bevolkingsexperts zal de Afrikaanse bevolking groeien van 1,2 miljard nu tot 4,4 miljard in 2100.

Als die demografische tijdbom niet tijdig wordt gedemonteerd, zal Afrika nog afhankelijker worden van voedselimporten die het nauwelijks kan betalen. Plotseling stijgende wereld voedselprijzen kunnen dan een sociale explosie enorme vluchtelingenstromen richting Europa veroorzaken.

Om rampen in Afrika te voorkomen moet om te beginnen de politieke situatie daar veranderen. Dat kunnen alleen de Afrikanen zelf doen. Maar Europa kan stoppen met Afrikaanse regeringen via verdragen af te houden van bescherming van hun boeren. Zodat lokale landbouw eindelijk de kans krijgt zich te ontwikkelen. We kunnen investeringen in infrastructuur en landbouwonderzoek meefinancieren. En we kunnen ons inzetten voor het stabiliseren van de voedsel- en grondstoffenmarkt. In eigen huis kunnen we ons beslag op goede landbouwgronden voor dierlijk voedsel beperken en onze eigen landbouw voldoende ontwikkelen.

Doen we dat, dan kunnen we onze giften in de toekomst hopelijk nuttiger besteden dan aan de zoveelste hongersnood in Afrika.

Over de spreker:Niek Koning landbouweconoom verbonden aan de Universiteit van Wageningen en auteur van het net verschenen Food security, agricultural policies and economic growth (2017).