AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Samenleving en Duurzaamheid

Prof. dr. Salomon Kroonenberg.

Prof. dr. Salomon Kroonenberg
Emeritus hoogleraar TU Delft 

c) Suzanne van de Kerk

Prof. dr. Salomon Kroonenberg.

 

NAAR PROGRAMMA OVERZICHT

Prof. Dr. S. KROONENBERG
Wat is er met het klimaat aan de hand?
15 februari 2018
Meerlezaal AG - 20.00 uur


Toegangsprijs: AG-leden, leden VVAO en studenten: € 5; niet-leden € 12.
Leden VVAO en studenten klikken 'Recht op korting' aan in het aanmeldscherm.

Over de lezing:Als geoloog is hij gewend in lange tijdschalen te denken. Zijn credo: “De invloed van de door de mens uitgestoten broeikasgassen is nog steeds onzichtbaar. De gemiddelde wereldtemperatuur, de zeespiegelrijzing, het afsmelten van de gletsjers en de frequentie van extreme gebeurtenissen vallen nog steeds binnen de bandbreedte van de natuurlijke processen”.
Aan dit credo zal hij inhoud geven.

Over de spreker:Salomon Bernard Kroonenberg (Leiden, 13 maart 1947) is een Nederlands geoloog die tot 2009 hoogleraar in de toegepaste geologie was aan de TU Delft. Hij is schrijver van onder meer de boeken De menselijke maat: de aarde over tienduizend jaar De Binnenplaats van Babel - Het raadsel van de spraakverwarring. Tot eind 2005 was hij columnist bij het weekblad Intermediair en een deel van zijn columns is verschenen in "Stop de continenten!" uit 1996.