'IRAN EN HET MIDDEN-OOSTEN'

Spreker: PEYMAN JAFARI

Het door sjiitische geestelijken aangevoerde Iran heeft zich de laatste tijd ontwikkeld tot een regionale grootmacht. Dit is vooral ten koste gegaan van de traditioneel sterke staten Egypte en Saoedi-Arabie, beide soennitisch. De uitbreiding van de macht van Iran verloopt grotendeels langs religieuze lijnen. Het land heeft zijn positie weten op te bouwen door banden aan te gaan met sjiitische organisaties en regiems als Hezbollah in Libanon, de regering van Assad in Syrië en de door hun geloofsgenoten gedomineerde regering van Irak. Dit laatste met dank aan de Verenigde Staten, die in 2003 in Irak de soenniet Sadam Hoessein een kopje kleiner maakten.
De groeiende macht van Iran heeft ondermeer als gevolg dat een oplossing van het Syrische probleem, waarvan de consequenties in de vorm van een vluchtelingenstroom recent ook Nederland bereikten, zonder Teheran niet goed mogelijk lijkt. Peyman Jafari zal in zijn lezing de opkomst van Iran belichten. Hij zal dat doen vanuit zijn persoonlijke achtergrond en als wetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam.

Achtergrond van de spreker:

Peyman Jafari (Teheran 1976) vluchtte met zijn ouders in 1989 naar Nederland.
Hij promoveerde aan de Universiteit Leiden en doceert aan de UvA internationale politie en het Midden-Oosten. In zijn academisch onderzoek houdt hij zich bezig met sociale bewegingen en politieke economie. Hij is de auteur van Het andere Iran: van de revolutie tot vandaag (2009) en levert regelmatig commentaar op radio en tv over de ontwikkelingen in en rond Iran.

Terug