AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Agora lezing: DE DOOD DE BAAS

DR. PETER POLAK 
Meerlezaal AG
8 december 2016 - 20.00 uur

Toegangsprijs: AG-leden, leden VVAO en studenten: € 5,00; niet-leden € 12,00.
Leden VVAO en studenten vinken "recht op korting" aan in het aanmeldscherm.

Over de lezing:
In de voordracht zal Peter Polak teruggrijpen op een ruime ervaring bij alle zaken die te maken hebben met leven en dood. Aan de orde komen ondermeer het tijdig spreken over het levenseinde (hoe wilt u sterven?), niet reanimeerbeleid, palliatieve sedatie, passieve en actieve euthanasie, rol SCEN arts bij euthanasie.
Allemaal onderwerpen waaraan velen minder graag denken, maar waarbij ook duidelijk wordt dat men dergelijke levenskwesties niet kan ontlopen. Openheid en een vertrouwensband tussen arts en betrokkenen is daarbij van groot belang. Het gaat immers om menselijke waardigheid.
Communicatie, organisatie en attitude blijven constant aandacht vragen van de arts, ten einde de patiënt optimaal te kunnen behandelen en/of begeleiden. Op die wijze behandelen en bejegenen wij de patiënt, zoals wij zelf ook behandeld/bejegend zouden willen worden.

Over de spreker:De aandachtsgebieden zijn: Electrofysiologie, kindercardiologie, kwaliteitsaspecten.
Opgeleid in Rotterdam nodigde de maatschap cardiologie van destijds (van Ekelen en van der Horst) mij uit naar Geldrop te komen. Hier werk ik sinds 1991 en geniet van de prettige, betrokken sfeer die het ziekenhuis en vooral de maatschap kenmerkt. Met de nieuwe collegae hebben we het goede weten te bewaren en daar jeugdig elan en recente ontwikkelingen op ons vakgebied aan toegevoegd. Professioneel gezien gaat mijn aandacht vooral uit naar Ethiek en Kwaliteit (bewaking) van de zorg.

Werkzaamheden in het St. Anna Ziekenhuis:
  • voorzitter van de Medisch Ethische Commissie
  • Ethicus, Postdoctorale Beroepsopleiding 'Ethiek in de Zorgsector', centrum voor Ethiek van universiteit van Nijmegen 1996
  • Auteur van Niet reanimeren beleid en Euthanasie protocollen, meerdere symposia georganiseerd
  • Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS)
  • Intensive Care Commissie
  • Chronische Zorg Commissie

Daarnaast vele activiteiten en taken nationaal en internationaal waaronder voorzitter van de Commissie Kwaliteit van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), die verantwoordelijk is voor bewaking/instandhouding en optimalisering kwaliteit van de in Nederland werkzame cardiologen (2003-2006), Commissie Opleiding en Registratie SCEN (CORS) (2014) en lid van European Board of Specialty in Cardiology (EBSC).