AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Filosoferen over emoties

MIRIAM VAN REIJEN
Code: MR

Cursus
Max 16 deelnemers

Kosten van deelname
(inclusief lunch na de bijeenkomst):
AG-leden:   €200,00
Niet-leden: €295,00

Maandagochtenden, 10.30 uur, gevolgd door een gezamenlijke lunch
In 2019 op 9/9, 14/10, 11/11, 9/12
In 2020 op 13/1, 10/2, 9/3, 6/4, 11/5 (reserve 8/6)

In het alledaagse taalgebruik, en ook door sommige filosofen, worden denken en voelen als twee verschillende en zelfs tegenstrijdige zaken beschouwd. Bovendien wordt denken soms nog als meer mannelijk en rationeel gezien, en het emotionele voelen meer als vrouwelijk en irrationeel. Beide tegenstellingen worden door mij ter discussie gesteld. En meer: ik betoog dat het emotionele voelen altijd een gevolg ofwel effect is van een bepaalde manier van denken.

Filosoferen over emoties betekent dan het bewust worden van de gedachten die noodzakelijk aan de emotie vooraf zijn gegaan en daarna kritisch nadenken over het al of niet waar zijn van die gedachten. De uitspraak van het Orakel van Delphi, waarmee de westerse filosofie in de Griekse oudheid is begonnen, luidde: ‘Mens, ken u zelf!’ En de filosofische zelfkennis betekent: mens, ken je eigen gedachten! Pas wanneer je je bewust bent van je eigen opvattingen, kun je ze kritisch onderzoeken. Dat zelfonderzoek is de opdracht die Socrates volgens Plato aan de mens meegaf. Een leven vanuit opvattingen die niet kritisch zijn onderzocht, is voor Socrates /Plato geen menselijk leven!

De emoties die aan de hand van diverse filosofen door de eeuwen heen, in de cursus aan de orde komen, zijn: woede, angst, blijdschap, schuldgevoel, verdriet, liefde, schaamte en teleurstelling.

Literatuur:
Door de begeleider voorbereid materiaal.
Haar ook eerder verschenen boek Filosoferen over Emoties verschijnt opnieuw op  17 december 2019 bij  ISWV Uitgevers

Miriam van Reijen promoveerde in 2010 op Spinoza aan de universiteit van Tilburg. Zij was hoofddocent Filosofie & Praktijk aan de Internationale School voor Wijsbegeerte en geeft thans HOVO-cursussen en cursussen voor het Humanistisch Verbond.
Van 2003-2018 was ze bestuurslid van de Vereniging 'Het Spinozahuis'. Eerder schreef ze onder meer over Spinoza 'De geest is gewillig maar het vlees is sterk'.