AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Verslag AGORA LEZING: Wat is duurzaamheid?

Reijnders

prof. dr. Lucas Reijnders

Reijnders 

 

NAAR PROGRAMMA OVERZICHT

‘Wat is duurzaamheid?’

Op donderdag 19 januari 2017 neemt prof.dr. Lucas Reijnders zijn gehoor mee in het verleden door te wijzen op honderden -misschien duizenden- definities van duurzaamheid en de evenwichtsrelatie met de fysieke omgeving. Wetenschappers zijn in toenemende mate ervan overtuigd geraakt dat uitputting van natuurlijke hulpbronnen de wereldwijde samenleving in gigantische problemen zal brengen.

Geen aansprekend verkiezingsthemaDe VN hebben voor 2030 zeventien stellingen en ongeveer 170 doelen gesteld om het tij te keren. Deels via sociale omstandigheden, deels via goed bestuur te bereiken. Een vooruitblik op verkiezingen en verkiezingsprogramma’s voor maart doet vermoeden dat dit niet bepaald een sexy thema is.
Het gaat niet om denken in de sfeer van dader en slachtoffer, maar om bewustwording, dat uitputting van een aantal hulpbronnen zeer nabij is én dat goede alternatieven voorhanden zijn. Regeringen zouden overschakeling op zonne- en windenergie verder kunnen stimuleren. Dat zijn immers hulpbronnen die altijd ter beschikking zijn en -vanwege de opwarming van de aarde- zelfs in grotere mate dan nu. Toch draait zo’n 80 % van de wereldeconomie nog altijd op fossiele koolstofverbindingen.

Recyclen en bewustwordingWe zouden veel meer materialen kunnen recyclen dan nu het geval is. Dit ervaart menigeen nog altijd als te duur terwijl dat niet het geval is. Meer onderzoek en als gevolg daarvan kennis kan ander gedrag stimuleren. Hopelijk zullen excessen zoals de sjoemelsoftware van VW meer ogen openen en daardoor meer mensen op andere gedachten en gewoonten brengen.
Bewustwording in combinatie met politieke keuzes moet leiden tot minder uitputting van natuurlijke hulpbronnen. De voedselvoorziening vraagt enorm veel water. Waar de dagelijkse consumptie twee liter water per persoon per dag is, vraagt de dagelijkse consumptie van ‘virtueel’ water voor voedselproductie 2.000 tot 5.000 liter. Wie realiseert zich nu dat het productieproces van die ene biefstuk (van 100 gram) op zijn bord 1.500 liter water vergt?
Kortom, werk aan de winkel voor ons allemaal, maar zeker ook voor de politiek. Meer onderzoek en het stimuleren van ander gedrag en consumptie vraagt om geld en wetgeving, maar ook om inzicht en beïnvloeding van gedrag. Denk aan de antirookcampagnes en het verzet tegen vuurwerk, zo sluit de heer Reijnders zijn verhaal af: “Vroeger was je geen vent als je niet rookte, nu ben je een loser als je het wel doet.”

Willy Hollander, VVAO lid AGora