AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Mondiale rechtvaardigheid

Ronald Tinnevelt
Leesgroep
Code: RT

KOSTEN:
Voor AG-leden: €70,00
Voor niet-leden: € 150,00
Voor leden van een bevriende vereniging: €110,00
(PVGE, VVAO, KLASSIEK VERBOND/EX ORIENTE LUX, VOLKSUNIVERSITEIT)

De filosofiegroep start op 19 september, maar het is niet onmogelijk dat u zich alsnog kunt inschrijven tot uiterlijk 24 oktober 2017.
Neem daarom contact op de met de
filosofiecommissie.


Dinsdagavonden om 20.00 uur.
In 2017 op 19/9, 24/10, , 21/11, 19/12
In 2018 op 16/1, 27/2, 20/3, 17/4 en 22/5 (reserve 19/6)


De keuze voor het onderwerp ‘mondiale rechtvaardigheid’ werd door de filosofiecommissie unaniem gekozen als het meest belangrijke onderwerp op een lijst van de tien belangrijkste filosofische vraagstukken voor de 21ste eeuw.
In een wereld in verandering, vol mogelijkheden voor sommigen, maar ook vol bedreigingen voor ons allen en wel speciaal voor de minder bedeelden, leek het ons belangrijk om een discussie in gang te zetten over de rechten, plichten, verantwoordelijkheden en verplichtingen, die met name wij, de beter bedeelden, hebben ten opzichte van de rest van de wereldbevolking. We prijzen ons gelukkig dat we in dr. Ronald Tinnevelt, hoofddocent rechtsfilosofie aan de Universiteit van Nijmegen een begeleider hebben gevonden, die meteen in vuur en vlam raakte voor het idee om over dit onderwerp een filosofiegroep te organiseren.

In het dagelijkse leven accepteren we vaak zonder veel nadenken dat we verantwoordelijkheden of plichten hebben tegenover onze naasten en medeburgers. Maar hebben we die ook tegenover mensen die ver weg van ons in extreme armoede of in andere omstandigheden leven?
Mondiale rechtvaardigheid gaat over de vraag of mensen – ongeacht hun plaats in de wereld – bepaalde verantwoordelijkheden of plichten tegenover elkaar hebben. In deze negen bijeenkomsten komen aan de hand van verschillende filosofen de belangrijkste vragen over dit thema aan de orde:

1.   Inleidend college
2.   Over de plicht om goede doelen te steunen (tekst van Peter Singer)
3.   Over armoede en menselijke waardigheid (Martha Nussbaum)
4.   Over de plicht om de mondiale orde te hervormen
      (teksten van Thomas Pogge)
5-6 Over de plicht om arme landen bij te staan (teksten van John Rawls)
7.   Over de morele plichten van multinationals (tekst van Milton Friedman)
8.   Over ethisch consumeren en politieke verantwoordelijkheid
      (tekst van Iris Marion Young)
9.   Immigratie en mondiale rechtvaardigheid (tekst van David Miller)

Literatuur: readers, bestaande uit artikelen en delen van boeken, zullen de deelnemers als pdf-bestand ontvangen.

Ronald Tinnevelt (1971) is als hoofddocent rechtsfilosofie verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij studeerde Wijsbegeerte en Bestuurs- en Organisatiewetenschap in Nijmegen, promoveerde in 2001 aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven en publiceert vooral over vraagstukken van rechtvaardigheid en democratie. Hij is tevens hoofdredacteur van het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en is als gastonderzoeker verbonden geweest aan Stanford University en Harvard University.