AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Charles Taylor, Bronnen van het zelf

Studiegroep - Code: RT
Charles Taylor,  Bronnen van het zelf
Begeleider:
dr. Ronald Tinnevelt

  

KOSTEN van deelname:
AG-leden/aspirant-leden: €70,00
Niet-leden: € 165,00
Studenten in bezit van collegekaart: €70,00

Dinsdagavonden om 20.00 uur.
In 2018 op 18/9, 23/10, , 20/11, 18/12
In 2019 op 15/1, 19/2, 19/3, 16/4 en 21/5 (reserve 18/6)

Tijdens een partijcongres van de VVD in juni 2015 uit premier Rutte zijn ongenoegen over de op zichzelf gerichte en in zichzelf gekeerde moderne mens: "We ergeren ons het meest aan hufterigheid, egoïsme, mensen die alleen geloven in het Dikke Ik". Eenzelfde klacht uitte PvdA-er Diederik Samson al in september 2007 in het dagblad Trouw: "Het Dikke Ik is de verontrustende uitvergroting van het individu, dat zich bevrijd heeft van alle vormen van moreel gezag en dat zich aan niets en niemand nog wat gelegen laat liggen. Lomp gedrag, minachting voor andersdenkenden, onverzadigbaarheid en zelfingenomenheid zijn de kenmerken van het Dikke Ik."
Het blijkt dat zowel politiek links als politiek rechts zich beklagen over de moderne mens. En dat terwijl de opkomst van het moderne subject toch een grote vooruitgang heeft betekend, op het vlak van politiek, kunst, economie en recht: Mensen eisen voor zichzelf een plaats op in de samenleving. Ze claimen fundamentele rechten, politieke inspraak en een beperking van de macht van de overheid.
Is het moderne zelf of de moderne identiteit dan werkelijk ontdaan van morele bronnen?
Als er één filosoof is die zich bezighoudt met de moderne mens in de hedendaagse tijd en bij wie we te rade kunnen gaan, is het wel Charles Taylor, een Canadees filosoof, die faam heeft verworven in de academische filosofie, maar ook in de politiek.
Hij is een groot kenner van geschiedenis van de filosofie en daarop bouwde hij zijn befaamde studies omtrent het ontstaan van de menselijke identiteit (Sources of the Self, 1989) en over de veranderingen van het leven in een geseculariseerde maatschappij (A Secular Age, 2007). In zijn werk kan men waarnemen dat hij een genuanceerd bruggenbouwer is, die benadrukt dat individuen deel uitmaken van een sociale omgeving waaraan ze veel van hun invloeden, opvattingen en behoeften ontlenen, en die ze ook nodig hebben om een compleet mens te worden.

Onder leiding van dr. Roland Tinnevelt gaan we de uitdaging aan om een imposant, oorspronkelijk werk van Taylor te lezen: 'Bronnen van het Zelf. waarin Charles Taylor op onnavolgbare wijze de ontstaansgeschiedenis van de moderne identiteit beschrijft.

Boek: Charles Taylor, Bronnen van het zelf, uitgeverij Lemniscaat (2009)

Ronald Tinnevelt (1971) is als hoofddocent rechtsfilosofie verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij studeerde Wijsbegeerte en Bestuurs- en Organisatiewetenschap in Nijmegen, promoveerde in 2001 aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven en publiceert vooral over vraagstukken van rechtvaardigheid en democratie. Hij is tevens hoofdredacteur van het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en als gastdocent verbonden aan de Universiteit Leuven.