AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Vrijheid in het geding

CHARLES VERGEER
Maandagavonden om 20.00 uur.
In 2019 op 2/9, 7/10, 4/11, 2/12
In 2020 op 6/1, 3/2, 2/3, 6/4, 11/5 (reserve 8/6)


'Vanaf de Verlichting is onze vrijheid in het geding. Twee eeuwen gold vrijheid (opgevat als bevrijding van onrecht, ongelijkheid en heerschappij) als nastrevenswaard. Onder meer door 9/11 werd vrijheid weggedrongen door veiligheid: safety first!
Al meteen na de Tweede Wereldoorlog verscheen The Open Society and its Enemies, een klassiek meesterwerk van Karl Popper. Het werd afgelopen jaar behandeld in de studiegroep van Bert Rajh en Sikko Argelo. Deze aanval op Plato, Hegel en Marx, de drie grote vijanden van democratie en vrijheid in de ogen van Popper, werd tien jaar later gevolgd door een methodische en filosofische verantwoording. In dat boek, The Poverty of Historicism, wordt fel uitgehaald naar vrijheid bedreigende ideologieën, filosofische stelsels die de openheid van de samenleving willen beperken en onmogelijk maken en naar denkers die zich beroepen op historische wetten. Het is een klein klassiek meesterwerk en vanwege de omvang (160 bladzijden) vullen we het aan met een andere, maar goed vergelijkbare, Engelse filosoof: Isaac Berlin. Van diens boek met vier hoofdstukken werd de helft (het boeiendste deel) in een Nederlandse vertaling bij Boom Amsterdam uitgegeven: Twee opvattingen van vrijheid. Berlin zet twee sterk afwijkende opvattingen van vrijheid, tevens houdingen tegenover het leven, tegenover elkaar.

Literatuur:
Karl Popper: The Poverty of Historicism of de vertaling Armoede van het historicisme, Spectrum, 2008, ISBN9789031507108, €15.99
Isaac Berlin: Twee opvattingen van vrijheid, Boom Uitgevers (2010), ISBN9789085069034, 3e druk, €12.00

Charles Vergeer studeerde filosofie en promoveerde bij Cornelis Verhoeven op een studie over Heraclitus. Hij doceert filosofie en ethiek aan de Fontys hogescholen te Eindhoven, geeft vele lezingen over filosofische onderwerpen en publiceerde, zowel in het tijdschrift Filosofie als in boekvorm.