AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Samenleving en Duurzaamheid

Dr. ir. M. VISSER 
Gaan we van het gas af?
19 april 2018

Meerlezaal AG - 20.00 uur
 

Toegangsprijs:
AG-leden, leden VVAO en studenten: € 5;
niet-leden € 12.

Over de lezing
Nederland werkt aan een toekomst met schone energie. De doelstelling is ambitieus en komt neer op een volledige CO2-reductie in de energievoorziening in 2050. Vele gemeenten hebben zelfs als doelstelling reeds in 2030 CO2 neutraal te willen zijn.
De verandering in energievoorziening blijft niet beperkt tot verwarming en
elektriciteitsgebruik, maar zal ook invloed hebben op vervoer op de weg, door de lucht en over het water. Ook in productie van voedsel en andere consumptiegoederen wordt energie gebruikt met fossiele brandstof als grondstof. In deze markt zal een verandering noodzakelijk zijn.
De overgang van aardgas naar een duurzame energievoorziening wordt mogelijk nog versneld door de aardbevingen in Groningen.
Gasunie heeft tientallen jaren bijgedragen aan een comfortabele energievoorziening waaronder de verwarming van onze huizen. Ook bij de overgang naar een duurzame energievoorziening ziet Gasunie een belangrijke rol voor aardgas en de bijbehorende infrastructuur weggelegd.
De productie van energie verandert - op meer locaties, door nieuwe partijen, waaronder burgers zelf - . Hiervoor zal een slim samenspel van deze productievormen nodig zijn.
Wat betekent dat voor de andere componenten in de keten – transport en opslag van energie – ? Voor de netwerken? Voor het energiesysteem als geheel? Voor de stabiliteit ervan? Voor de kosten?

Over de spreker:
Martien Visser (1958) is werkzaam bij Gasunie als Manager Corporate Strategy. Hij heeft Technische Natuurkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven en is later in de avonduren aan de TU Delft gepromoveerd op een proefschrift over de inzet van steenkool voor elektriciteitproductie. Martien is zijn loopbaan begonnen in de windenergie. Later werkte hij bij de International Flame Research Foundation in IJmuiden. Sinds 1992 is hij in dienst van Gasunie waar hij diverse functies op technisch en economisch gebied heeft bekleed. Martien is Fellow bij het Clingendael International Energy Programme (CIEP).

Tijdens zijn installatie als lector Energie & Netwerken heeft Martien een rede gehouden met als kernboodschap: ik wil door een integrale visie op de energie-infrastructuur bijdragen aan een betrouwbare en betaalbare, en daardoor maatschappelijk aanvaardbare energietransitie.