AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Agora lezing: Levensstijlen en duurzaamheid

DR. IR. CARLO VAN DE WEIJER 
Meerlezaal - AG
16 maart 2017 - 20.00 uur

Toegangsprijs: AG-leden, leden VVAO en studenten: € 5,00; niet-leden € 12,00.
Leden VVAO en studenten vinken "recht op korting" aan in het aanmeldscherm.

Over het onderwerp:

“We willen het plezier en de welvaart die mobiliteit ons heeft gebracht behouden. De negatieve aspecten lossen we op met technologie.”
Dit is een van de motto’s van Carlo van de Weijer.

“Minder stress onderweg, geen oponthoud meer door onverwachte files en tegelijkertijd het milieu minder belasten en ongelukken voorkomen. Het lijkt een onmogelijke opgave, omdat de groei van onze bevolking en welvaart mogelijk zal leiden tot nog meer verkeer. Als TU/e zien wij echter veel kansen om met technologie de mobiliteitsproblemen aan te pakken. Duurzame mobiliteit zonder daarbij de vrijheid en het plezier die de auto ons gebracht heeft, uit het oog te verliezen.

Auto’s slimmer, schoner en veiliger maken. Auto’s die precies weten welke route de minste files oplevert. Auto’s die zelf remmen, gas geven en sturen en dat, dankzij slimme sensoren, nog beter doen dan de mens. Daarmee verhoogt de veiligheid. We zien een zonnige toekomst weggelegd voor elektrische voertuigen waar we veel onderzoek naar doen. Daarnaast werken ook aan motoren die duurzame brandstoffen gebruiken en waarvan de uitlaatgassen schoner zijn dan de omgevingslucht. Minder dan ’zero emmissions’ is een mooi streven.

Een productief en efficiënt verkeersnetwerk vraagt om slim plannen en communiceren. Om logistieke vervoersstromen die slim georganiseerd zijn waardoor er bijvoorbeeld geen ‘lege’ vrachtwagens de weg op gaan. Om modellen die ons inzicht geven in de toekomstige mobiliteitswensen van mensen waar we vervolgens op in kunnen spelen. En om Intelligent Transport Systems; voertuigen die met elkaar, hun bestuurder en de omgeving communiceren en zich zo veilig en zonder oponthoud een weg door het verkeer banen. Informatietechnologie zorgt ervoor dat straks matrixborden en andere infodiensten langs de weg, overbodig zijn.“

Dit en nog veel meer over de achterliggende gedachten en theorieën, wil Carlo van de Weijer met u delen tijdens zijn uiteenzetting op donderdag 16 maart 2017.

 

Over de spreker:

Carlo van de Weijer studeerde in 1990 aan de TU/e af als werktuigbouwkundig ingenieur. In dat jaar trad hij in dienst bij TNO Automotive in Delft waar hij verantwoordelijk was voor het opzetten van een onderzoeksprogramma 'elektrische en hybride aandrijving'.
Na in 1997 gepromoveerd te zijn aan de Technische Universiteit in het Oostenrijkse Graz werd hij in 1998 bij TNO verantwoordelijk voor de Business Unit Power Trains.
In 2001 stapte Van de Weijer over naar Siemens VDO om leiding te gaan geven aan de onderzoekseenheid voor navigatiesystemen in Eindhoven. In juni 2007 ging hij met deze onderzoekseenheid over naar TomTom, waar hij sindsdien werkzaam is. Van de Weijer is onder andere bestuurslid van de Federatie Holland Automotive, Connekt/ITS Nederland, de High Tech Automotive Campus en het innovatieprogramma High Tech Automotive Systems.