AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Op zoek naar wegen van waarheid.

Peter de Wind
Cursus 
Code: PW

KOSTEN:
Voor AG-leden: €95,00 
Voor niet-leden: €200,00
Voor leden van een bevriende vereniging: €150,00
(PVGE, VVAO, KLASSIEK VERBOND/EX ORIENTE LUX, VOLKSUNIVERSITEIT)

De filosofiegroep start op 20 september, maar het is niet onmogelijk dat u zich alsnog kunt inschrijven tot uiterlijk 18 oktober 2017.
Neem daarom contact op de met de
filosofiecommissie.


Woensdagavonden om 20.00 uur.
In 2017 op 20/9, 4/10, 18/10, 15/11, 6/12
In 2018 op 17/1, 7/2, 7/3, 4/4, 18/4, 2/5 en 16/5 (reserve 6/6)


Met deze inleidende cursus in de filosofie gaan we na welke dominante denkbeelden zich in de loop van de geschiedenis van de filosofie hebben voorgedaan. Met behulp van het cursusboek Handboek Wijsbegeerte volgen we de basisvraag die als een rode draad door het hele boek loopt, namelijk de vraag naar de verhouding tussen ‘denken’ en ‘werkelijkheid’. In elke grote periode van de westerse filosofie wordt die vraag anders gesteld en telkens op een andere manier beantwoord omdat de blikrichting met betrekking tot de werkelijkheid is veranderd. Drie breuklijnen in de geschiedenis van de filosofie kunnen we ontdekken en aan de hand hiervan stellen we vast dat belangrijke filosofen in belangrijke mate ‘kinderen van hun tijd’ waren.
Tijdens 12 avonden wordt u langzamerhand vertrouwd gemaakt met de essentiële begrippen van het wijsgerige denken. Speciale aandacht wordt besteed aan de “inzet” van hoofdstromingen binnen de filosofie waarmee men oplossingen dacht te vinden voor ontstane problemen binnen de andere filosofische stroming(en). Steeds worden de vragen en oplossingen, die in het verleden zijn gesteld en gegeven, op de snijtafel van de hedendaagse wijsbegeerte gelegd: actualisering van filosofische ideeën door ze te schragen aan de eigen ervaring loopt door de hele cursus heen. Hete hangijzers in deze moderne tijd op ethisch, esthetisch en sociaal-politiek terrein worden opgepakt door ze in een bepaalde context te plaatsen en de achtergronden ervan te schetsen.
In deze cursus wordt op diverse momenten via beeldmateriaal kennisgemaakt met de gedachtegangen van vooraanstaande filosofen uit binnen- en buitenland.

Boek:
Antoon Braeckman, Bart Raymaekers, Gerd Van Riel: Handboek Wijsbegeerte. Uitgeverij LannooCampus, 2016 (9e druk).

Peter de Wind is oud-docent filosofie verbonden aan het Augustinianum. Hij is secretaris en penningmeester van de Wijsgerige Kring Eindhoven, redacteur van de rubriek Filosofie & Onderwijs van het tijdschrift Filosofie, auteur en tevens co-redacteur van het Woordenboek Filosofie dat in 2015 bij uitgeverij Garant in herdruk is verschenen.