AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Existentiefilosofie

Cursus - Code: PW
Existentiefilosofie
drs. Peter de Wind
 

KOSTEN van deelname:
AG-leden/aspirant-leden: €70,00
Niet-leden: € 165,00
Studenten in bezit van collegekaart: €70,00

Woensdagavonden om 20.00 uur.
In 2018 op 12/9, 10/10, 14/11, 12/12
In 2019 op 9/1, 13/2, 13/3, 10/4 en 8/5 (reserve 12/6)

Velen van ons hebben in een in een bepaalde periode van ons leven kennisgenomen van, ja gedweept met, het gedachtengoed van de Existentialisten. We hadden toch allemaal de boeken van Jean-Paul Sartre, Albert Camus en Simone de Beauvoir in de boekenkast en lazen de romans van Francoise Sagan? Maar hebben we ons toen echt verdiept waarom het de Existentiefilosofen ging? Waarom deze stroming op dat moment in tijd ontstond, wie de voorlopers waren? Hoe de Existentialisten de kunst en levenskunst beïnvloedden en wat er van de Existentiefilosofie geworden is?
In de cursus 'Existentiefilosofie' zullen we ons bezighouden met deze 20e -eeuwse continentale filosofie, die is ontstaan in de periode tussen de beide wereldoorlogen. Existentiefilosofie - vaak existentialisme genoemd - is de aanduiding voor een diverse groep denkers die zich oriënteert op de het bestaan van de individuele mens. Anders dan bijvoorbeeld voor Descartes gaat bij hen het 'zijn' vóór het 'nadenken/twijfelen'. Het gaat hen niet om de vraag naar 'het wezen' van de mens, maar om de vraag naar de menselijke bestaanswijze en naar haar onderscheid met de existentie van de andere levende wezens, zoals planten en dieren. Centraal staat in dit verband een zekere afstand die de mens tot de wereld en zichzelf inneemt. Of met andere woorden, het gaat om de mens, gesitueerd in een wereld, waarvan hij zich niet kan losmaken, terwijl hij desondanks in staat is om vrij te handelen.
In deze cursus - in de vorm van hoorcolleges - worden een aantal belangrijke mannelijke en vrouwelijke existentiedenkers uitvoerig behandeld, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de dialoog tussen de verschillende posities en de ideeënontwikkeling in het existentiële denken. Daarnaast zullen we gebruikmaken van bestaand beeldmateriaal van gesprekken met internationaal bekende filosofen.

Cursusmateriaal:
Leo Gabriel, Existenzphilosophie: Kierkegaard, Heidegger, Jaspers, Sartre. Dialog der Positionen. Wien-München: Verlag Herold, 1968.
Bernard Delfgaauw, Wat is existentialisme? Baarn: Het Wereldvenster, 1969. Dit boek is alleen tweedehands te verkrijgen.
W. Luijpen, Nieuwe inleiding tot de existentiële fenomenologie. Utrecht: Het Spectrum (Aulareeks), 1973.
Meer Nederlandstalige literatuur volgt t.z.t.

Peter de Wind is oud-docent filosofie, verbonden aan het Augustinianum. Hij is secretaris en penningmeester van de Wijsgerige Kring Eindhoven, redacteur van de rubriek Filosofie & Onderwijs van het Filosofie-Tijdschrift, auteur en tevens co-redacteur van het Woordenboek Filosofie dat in 2015 bij uitgeverij Garant in herdruk is verschenen.