AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Het goede leven en de vrije markt

PETER DE WIND

 

Woensdagavonden om 20.00 uur.
In 2019 op 11/9, 9/10, 13/11, 11/12
In 2020 op 8/1, 12/2, 11/3, 8/4, 13/5 (reserve 10/6)


We gaan dit seizoen filosoferen over het goede leven in relatie tot de wereld waarin we nu leven. Bijzondere aandacht verdient de ontwikkeling van de markteconomie, omdat die een grote invloed heeft op ons leven en ons idee van persoonlijke vrijheid. De vrije markt is overal: ze verspreidt zich over de hele wereld. Het lijkt alsof we in de wereld van relaties, reclame, vermaak, het werk dat we doen, de spullen die we kopen etc. alles in volledige vrijheid zelf kunnen kiezen. Maar als we wat beter kijken zien we dat onze keuzes op veel manieren worden beïnvloed door keuzes van anderen en door onder andere reclameboodschappen. De vraag doemt dan ook op in hoeverre onze vrijheid door de vrije markt wordt bevorderd of juist bedreigd. Of anders gesteld: hoe dienen mensen om te gaan met hun vrijheid binnen de context van de vrije markt als ze het 'goede leven' willen realiseren?
Deze cursus is bedoeld voor degene die wil nadenken over het goede leven in relatie tot vrijheid, techniek en economie. Met veel ruimte voor discussie behandelt cursusleider De Wind de stof van dit boek en hij zal aan de hand van andere filosofische invalshoeken tevens de vooronderstellingen van de drie auteurs van deze publicatie over het voetlicht proberen te brengen.

Literatuur: 
Ad Verbrugge, Govert Buijs en Jelle van Baardewijk: Het goede leven & de vrije markt. Een cultuurfilosofische analyse, Lemniscaat (2018), ISBN 978 9047 709589. Prijs: € 29,95.

Peter de Wind studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en theologie aan de Katholieke Universiteit Amsterdam. Ruim 30 jaar heeft hij de vakken maatschappijleer, levensbeschouwing en filosofie gedoceerd op het Augustinianum te Eindhoven. Vanaf 1981 is hij bestuurslid van de Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven (WKE) en is momenteel voorzitter. Vanaf 1990 redigeert hij de rubrieken 'Filosofie & Onderwijs' en 'Berichten' van Filosofie-Tijdschrift. Daarnaast is hij onder andere redacteur van de herziene en aangevulde uitgave van het 'Woordenboek Filosofie' (Garant, 2015).