Archief Filosofiegroepen

Seizoen 2020 – 2021 (acht groepen)

Begeleider: Ben Vedder
Thema: “De Metafysica van Heidegger”
Literatuur: Martin Heidegger: Inleiding in de Metafysica, Boom Klassiek (2014)

Begeleider: Charles Vergeer
Thema: “Marx versus Hegel”
Literatuur: Karl Marx & Friedrich Engels: De Duitse ideologie, L. Feuerbach en drie andere basisteksten van Karl Marx, Uitgeverij Van Tilt

Begeleider: Daan Oostveen
Thema: “Nieuw Materialisme en de nieuwe geesteswetenschappen”
Literatuur: Rick Dolphijn e.a.: New Materialism,, Interviews & Cartographies, Open Humanities Press, e-book (free) (2012)

Begeleider: Nicole des Bouvrie
Thema: “Actuele onderwerpen filosofisch beschouwd”
Literatuur: geen

Begeleider: Peter de Wind
Thema: “Een hart voor de wereld – de wil volgens Hannah Arendt”
Literatuur: (1) Hannah Arendt: Willen: Het leven van de geest. Klement/Pelckmans (2014)
(2) Capita selecta uit Arendts proefschrift: Der Liebesbegriff bei Augustin. Versuch einer philosophischen Interpretation (1929)

Begeleider: Pieter Lemmens
Thema: “Opnieuw aarden in het Antropoceen”
Literatuur: (1) Clive Hamilton: De provocerende aarde. Over het lot van de mens in het Antropoceen. Klement (2018) en (2) David Wood: Deep Time. Dark Times. On being geologically human. Fordham University Press (2018)

Begeleider: Pouwel Slurink
Thema: “Evolutionaire Psychologie”
Literatuur: Douglas T. Kenrick: Seks, murder and the meaning of life. Perseus Book Group (2012) en William von Hippel, The social leap, HarperCollins (2018)

Begeleiders: Bert Rajh en Sikko Argelo
Thema: “De levensvatbaarheid van de Verlichting”
Literatuur: Steven Pinker, Verlichting Nu, Atlas Contact (2018)
 

Seizoen 2019 - 2020 (zes groepen)

Begeleider: Pouwel Slurink 
Thema: "Naturalistische filosofie: De evolutie van taal"
Literatuur: Derek Bickerton, Adam's Tongue. How humans made language, how language made humans. New York: Hill and Wang (2010).
Louise Humphrey & Chris Stringer, Our human story. London Natural History Museum (2018)

Begeleider: Ingeborg van den Bold
Thema: "Filosofie van persoon en identiteit"
Literatuur: Monica Meijsing: Waar was ik toen ik er niet was? Een filosofie van persoon en identiteit, Uitgeverij Vantilt (2018)

Begeleider: Charles Vergeer
Thema: "Vrijheid in het geding"
Literatuur: Karl Popper: The Poverty of Historicism of de vertaling Armoede van het historicisme, Spectrum, 2008, ISBN9789031507108
Isaac Berlin: Twee opvattingen van vrijheid, Boom Uitgevers (2010), ISBN9789085069034, 3e druk

Begeleider: Peter de Wind
Thema: "Het goede leven en de vrije markt"
Literatuur: Ad Verbrugge, Govert Buijs en Jelle van Baardewijk: Het goede leven & de vrije markt. Een cultuurfilosofische analyse, Lemniscaat (2018), ISBN 978 9047 709589

Begeleider: Pieter Lemmens
Thema: "De hypertechnologische samenleving"
Literatuur: Bernard Stiegler. 2015. The Automatic Society Vol. 1. The Future of Work. Cambridge-Malden: Polity
Achtergrondliteratuur: Bernard Stiegler. Als een vliegende vis. Over de wording van een filosoof (2007) en Per toeval filosoferen. In gesprek met Élie During (2014)

Begeleiders: Sikko Argelo en Bert Rajh
Thema: "Religie als natuurlijk fenomeen"
Literatuur: Daniel Dennett: De betovering van het geloof. Contact (2006)

Seizoen 2018 - 2019 (zeven groepen)

Begeleider: dr Bert Rajh en ir. Sikko Argelo
Studiegroep: 'Drie toekomstvisies op mens en samenleveing'
Literatuur: Karl Popper: De open samenleving en haar vijanden. Lemniscaat (2009). Yuval Noah Harari: Homo Deus. Thomas Rap (2017)

Begeleider: dr. Miriam van Reijen
Cursus: 'De troost van de filosofie'
Literatuur: Alain de Botton, De troost van de filosofie, Uitgeverij Boom (2016)

Begeleider: dr. Pouwel Slurink.
Studiegroep: ‘Gevoel en verstand in de moraal’
Literatuur: Christopher Boehm, Moral Origins. The evolution of virtue, altruism, and shame. New York: Basic Books (2012)

Begeleider: dr. Charles Vergeer
Studiegroep: 'De geest uit de fles. Hoe de moderne mens werd wie hij is.'
Literatuur:Ger Groot: De geest uit de fles - Hoe de moderne mens werd wie hij is. Uitgeverij Lemniscaat (2017)

Begeleider: prof.dr. Paul van der Velde
Collegegroep: 'Boeddhisme, filosofie en bevrijdingsleer'
Literatuur: 

Begeleider: dr. Ronald Tinnevelt
Studiegroep: 'Charles Taylor, Bronnen van het zelf'
Literatuur: Charles Taylor, Bronnen van het zelf, uitgeverij Lemniscaat (2009)

Begeleider: drs. Peter de Wind
Cursus: 'Existentiefilosofie'
Literatuur: 

Seizoen 2017 - 2018 (zeven groepen)

Begeleider: ir. Sikko Argelo
Studiegroep: 'Evolutietheorie als aansporing tot bescheidenheid'
Literatuur: Sikko Argelo: Spel van Replicatoren, Uitgeverij Garant, 2017

Begeleider: dr. Miriam van Reijen
Leesgroep: 'Het debat over de al of niet vrije wil'
Literatuur: hand-outs van de begeleider.

Begeleider: dr. Pouwel Slurink.
Studiegroep: ‘Gevoel en verstand in de moraal’
Literatuur: Joshua Greene: Moral Tribes. Emotion, Reason, and the Gap between Us and Them. Atlantic Books, 2013.

Begeleider: dr. Charles Vergeer
Studiegroep: 'De moed tot waarheid'
Literatuur: Michel Foucault: De moed tot waarheid. Colleges aan het Collège de France (1983-1984). Uitgeverij Boom, 2011 (2e druk).

Begeleider: dr. Peter van Zilfhout
Studiegroep: 'Zelf Gadamer lezen'
Literatuur: Hans-Georg Gadamer: Waarheid en Methode (vert. Mark Wildschut), Uitgeverij Vantilt, 2014.

Begeleider: dr. Ronald Tinnevelt
Leesgroep: 'Mondiale Rechtvaardigheid'
Literatuur: readers, bestaande uit artikelen en delen van boeken als hand-outs uitgereikt.

Begeleider: drs. Peter de Wind
Cursus: 'Op zoek naar wegen van waarheid'
Literatuur: Antoon Braeckman, Bart Raymaekers, Gerd Van Riel: Handboek Wijsbegeerte. Uitgeverij LannooCampus, 2016 (9e druk). 


Seizoen 2016 - 2017 (vijf groepen)

Begeleider: prof. dr. Luc Anckaert
Collegegroep: 'Joodse wijsbegeerte'
Literatuur: L. Anckaert en R. Burggraeve, De rode huid van Adam. Verhalen over crisis en zin en hand-outs van de begeleider

Begeleider: dr. Miriam van Reijen
Leesgroep: 'Spinoza’s praktische filosofie aan de hand van zijn Ethica.'
Literatuur: hand-outs van de begeleider, naast Spinoza: Ethica (bv. van de wereldbibliotheek).

Begeleider: dr. Pouwel Slurink.
Studiegroep: ‘Twisten over smaak en moraal’
Literatuur: Jonathan Haidt: The righteous mind. Why good people are divided by politics and religion.

Begeleider: dr. Charles Vergeer
Studiegroep: 'Overspoeld door eindigheid. Een inleiding tot de metafysica.
Literatuur: Charles Vergeer: Overspoeld door eindigheid. Inleiding tot de metafysica.

Begeleider: dr. Peter van Zilfhout
Studiegroep: 'Zelf Kant lezen'
Literatuur: Immanuel Kant: Kritiek van het oordeelsvermogen (voorwoord en deel 1).

Seizoen 2015 - 2016 (vijf groepen)

Begeleider: dr. Miriam van Reijen
Studiegroep: 'De zeven hoofdzonden'
Literatuur:
* Reader van de begeleider.
* Fernando Savater: De zeven hoofdzonden. handleiding voor de 21ste eeuw, Bijleveld, 2008.
* Margriet Sitskoorn: Passie van het brein, Bert Bakker, 2012.

Begeleider: dr. Miriam van Reijen
Leesgroep: 'Spinoza in bedrijf'
Literatuur: Miriam van Reijen: Spinoza in bedrijf, Klement, 2013.

Begeleider: dr. Charles Vergeer
Studiegroep: 'Arthur Schopenhauer. De wereld een hel'
Literatuur: Rüdiger Safranski: Arthur Schopenhauer. De woelige jaren van de filosofie, Olympus, 2015.

Begeleider: dr. Peter van Zilfhout
Studiegroep: 'Filosofie en de Kunsten'
Literatuur: Thomas Baumeester: - de filosofie en de kunsten - Van Plato tot Beuys, Damon, 1999.

Begeleider: drs. Maartje Lodewijks
Collegegroep: 'Islamitisch denken'
Literatuur: hand-outs van de begeleider.
Recentie: Roland Huijgen: Nabeschouwing Filosofiegroep Islamitisch Denken


Seizoen 2014 - 2015 (vijf groepen)

Begeleiding: Daan Oostveen
Thema:
Ulbrich Libbrecht, Burger van de wereld, (comparatieve filosofie)
Literatuur: Ulbrich Libbrecht, 2005 Burger van de wereld, Uitgeverij Damon, ISBN 978-94-60361-44-9

Begeleiding: dr. Miriam van Reijen
Thema: Stoïcijnse levenskunst
Literatuur: Teksten van Epicurus, Cicero, Seneca, Epictetus en Marcus Aurelius met oefenmateriaal.

Begeleiding: drs. Harry Willemsen
Thema: Het leven van de geest van Hannah Arendt
Literatuur: Hannah Arendt Het leven van de geest. Deel 1 Denken.
Uitgeverij Klement/Pelckmans, Zoetermeer 2012. ISBN
978-90-8687-101-8

Begeleiding: dr. Charles Vergeer
Thema: Politieke emotie van Martha Nussbaum
Literatuur: Martha Nussbaum Politieke emoties. Ambo, ISBN 978-90-26326-875

Begeleiding: dr. Pouwel Slurink
Thema: Aap zoekt zin
Literatuur:
Pouwel Slurink Aap zoekt zin; waarom we bewustzijn, vrije wil, moraal en religie hebben.
Uitgeverij Leusden, 2014. ISBN: 978-94-91693-41-0


Seizoen 2013 - 2014 (vijf groepen)

Begeleiding: dr. Victor van Bijlert
Thema:
Indiase filosofie
Literatuur: Capita selecta van de Upanishaden en de Bhagavad Gita

Begeleiding: dr. Miriam van Reijen
Thema: De goddelijke natuur ofwel de substantie als oorzaak van alles
Literatuur: Spinoza, de geest is gewillig, maar het vlees is sterk, Miriam van Reijen:

Begeleiding: dr. Pouwel Slurink
Thema: De evolutionaire benadering van de psychologie
Literatuur:
1) De wetenschap van liefde en bedrog, Robin Dunbar (2012), Het Spectrum.
2) Evolutionary Psychology, Robin Dunbar, Louise Barrett, John Lycett (2007), Oxford: OneWorld.

Begeleiding: dr. Charles Vergeer
Thema: Hoe vrij is onze wil?
Literatuur: Het handwerk van de vrijheid, Peter Bieri.

Begeleiding: drs. Harry Willemsen
Thema: Reflectie op de moderne wetenschap
Literatuur: Erfenissen van de Verlichting, René Boomkens


Seizoen 2012 - 2013 (vier groepen)

Begeleiding: dr. Pouwel Slurink
Thema: Waarom stof God verzon
Literatuur:
1) Stof tot nadenken, Hans Dooremalen, Herman de Regt en Maurice Schouten (2010), in Filosofische aspecten van brein en bewustzijn. Amsterdam: Boom.
2) Het Godsinstinct, Waarom mensen geloven, Jesse Bering (2010), Amsterdam: Nieuw Amsterdam.

Begeleiding:
dr. Charles Vergeer
Thema: Morele twistpunten
Literatuur: Morele Helderheid, Suzan Neiman

Begeleiding: drs. Harry Willemsen
Thema: Het denken van Nietzsche
Literatuur: In gesprek met Nietzsche, Gerard Visser

Begeleiding: drs. Peter de Wind
Thema: Kennismaking met grote vragen uit de westerse filosofie
Literatuur: Handboek Wijsbegeerte, Anton Braeckman e.a.


Seizoen 2011 – 2012 (vier groepen)

Begeleiding: dr. Burchard Mansvelt Beck
Thema: Confucianisme
Literatuur: Confucianisme, Karel L. van der Leeuw en Confucianisme, Burchard J. Mansvelt Beck

Begeleiding: dr. Pouwel Slurink
Thema:
Hersenen, bewustzijn, ik
Literatuur:
1) Het zelf wordt zich bewust; Hersenen, bewustzijn, ik (2010) Amsterdam: Wereldbibliotheek, Antonio Damnasio.
2) Hoezo vrije wil? Perspectieven op een heikele kwestie,(2011) Rotterdam: Lemniscaat, Maureen Sie.

Begeleiding: dr. Charles Vergeer
Thema:
Wereldburgerschap
Literatuur: Het kristalpaleis, Peter Sloterdijk

Begeleiding: drs. Harry Willemsen
Thema:
De mens: bestaan en bestemming
Literatuur: De menselijke conditie, Hannah Arendt


Seizoen 2010 – 2011 (vier groepen)

Begeleiding: dr. Feye Meijer
Thema: Boeddhisme en het westerse denken
Literatuur: De monnik en de filosoof, Revel & Ricard

Begeleiding: dr. Pouwel Slurink
Thema: Waar komt de deugd vandaan?
Literatuur: The origins of Virtue (1996), Matt Ridley

Begeleiding: dr. Charles Vergeer
Thema: Het verhaal van een vriendschap
Literatuur: Goethe en Schiller, Rüdiger Safranski

Begeleiding: drs. Harry Willemsen
Thema: Op zoek gaan naar waar het in het leven eigenlijk om gaat
Literatuur: Spinoza, de doornen en de roos, Herman De Dijn


Seizoen 2009 – 2010 (vier groepen)

Begeleiding: dr. René Ransdorp
Thema: Taoïsme
Literatuur: Zwervend met Zhuang Zi, René Ransdorp

Begeleiding: dr. Pouwel Slurink 1
Thema: Evolutie van mensen en medemenselijkheid
Literatuur:
1) Mothers and others, the evolution of mutual understanding, Belknap/Harvard University Press. (Vertaald als: Een kind heeft vele moeders )(2009) Sarah Blaffer Hrdy.
2) Catching fire, How cooking made us human (2009), Richard Wrangham..

Begeleiding: dr. Pouwel Slurink 2
Thema: Evolutionaire psychologie
Literatuur:
1) Darwincursus; hoorcolleges.
2) Kernthema’s in de psychologische wetenschap (2008, Amsterdam: Boom), H.looren de Jong en S. Bem.

Begeleiding: dr. Charles Vergeer
Thema: Grondig denken
Literatuur: Der Satz vom Grund, Heidegger

Seizoen 2008 – 2009 (vijf groepen)

Begeleiding: dr. Pouwel Slurink 1
Thema: Kennismaking met filosofie
Literatuur: De grote vragen; inleiding in de westerse filosofie, Donald Palmer

Begeleiding: dr. Pouwel Slurink 2
Thema: Filosofie en evolutie
Literatuur:
1) De aap in ons; waarom we zijn wie we zijn (Our inner ape) (2005), Frans de Waal.
2) De aap en de filosoof. Hoe moraal is ontstaan. (Apes and philosophers) (2009), Frans de Waal

Begeleiding: dr. Maarten Verkerk
Thema: Techniek en filosofie
Literatuur: Denken, ontwerpen, maken, Basisboek Techniek filosofie. Maarten Verkerk e.a.

Begeleiding: dr. Charles Vergeer
Thema: Literatuur en filosofie
Literatuur: De gelukkigste illusies, Ger Groot

Begeleiding: Drs. Harry Willemsen
Thema: Filosofie en pragmatisme
Literatuur: Contingentie, ironie en solidariteit, Richard Rorty


Seizoen 2007 – 2008 (vijf groepen)

Begeleiding: dr. Tineke Nugteren
Thema: Indiase filosofie
Literatuur: De elf grote Upanishaden, Douwe Tiemersma (ed)

Begeleiding: dr. Pouwel Slurink 1
Thema: Inleiding in de filosofie
Literatuur: Filosofie voor beginners, Donald Palmer

Begeleiding: dr. Pouwel Slurink 2
Thema: Evolutie en filosofie
Literatuur:
1) Waarom we willen wat we willen, 2004, Mark Nelissen (red)
2) De geest als natuurverschijnsel, Tijdschrift Filosofie 17-4,

Begeleiding: dr. Charles Vergeer
Thema: Ethiek en filosofie
Literatuur: Herinnering. Een ethiek van vandaag en Occidentalisme, Margalit

Begeleiding: dr. Peter van Zilfhout
Thema: Politiek handelen en filosofie
Literatuur: Vita Activa (Nederlandse vertaling van The human condition), Hannah Arendt


Seizoen 2006 – 2007 (vier groepen)

Begeleiding: dr. Tineke Nugteren
Thema: Indiase filosofie
Literatuur: Old Path, White Clouds, Thich Nhat Hanh

Begeleiding: dr. Pouwel Slurink
Thema: Evolutie en Filosofie
Literatuur: Evolutionair denken, Chris Buskes

Begeleiding: dr. Charles Vergeer
Thema: Scheppingsmythen
Literatuur: Timaeus, Plato

Begeleiding: Dr. Peter van Zilfhout
Thema: De filosofie van Jean-Paul Sartre
Literatuur: De uitgelezen Sartre, ingeleid en toegelicht door Ger Groot


Seizoen 2005 – 2006 (vijf groepen)

Begeleiding: dr. Arie Leijen
Thema: Het kwaad
Literatuur: Het kwaad, Rüdiger Safranski

Begeleiding: dr. Tineke Nugteren
Thema:
Indiase filosofie
Literatuur:
25 eeuwen Oosterse filosofie, Jan Bor en Karel van der Leeuw

Begeleiding: dr. Pouwel Slurink (twee groepen)
Thema:
Hoe ontstond de menselijke geest?
Literatuur:

1) The prehistory of the mind, Steven Mithen
2) How did humans evolve?, Richard Alexander

Begeleiding: dr. Charles Vergeer
Thema: Multiculturaliteit
Literatuur:
Vreemd gaan en vreemd blijven, Rudi Visker


Seizoen 2004 – 2005 (vier groepen)

Begeleiding: drs. Patricia Konings
Thema: Capita Selecta uit de Chinese Filosofie
Literatuur: Het Chinese denken, Karel van der Leeuw

Begeleiding: dr. Arie Leijen
Thema:
De sociale filosofie van de Amerikaanse filosoof John Rawls
Literatuur:
Rawls, een inleiding in zijn werk, Tinneveld en Verschraegen

Begeleiding: dr. Pouwel Slurink
Thema:
De emancipatie van de biologie
Literatuur:
1) Evolutionary Naturalism, 1922, vii – 82, Roy Wood Sellars.
2) Was können wir wissen?, 1988, ix – 56, Gerhard Vollmar.
3) Taking Darwin Seriously, 1986, 123 – 206, Michael Ruse.
4) Principles of Psychology, 1890, The automaton theory, 128 – 144, William James.
5) Kinds of Minds, 1996, hoofdstuk 4, Daniel Dennett..
6) Geist und Freiheit als Biologische Probleme, 1978, Hans Helmut Kornhüber
7) The Biological Origin of Human Values, 1978, 18 – 64, George Edgin Pugh.
8) Evolutionaire ethiek: kan dat? Antwerpen, 2000, Pouwel Slurink.

Begeleiding: dr. Charles Vergeer
Thema:
De essays van Michel de Montaigne
Literatuur:
Essays, Michel de Montaigne


Seizoen 2003 – 2004 (vijf groepen)

Begeleiding: drs. Patricia Konings
Thema:
Inleiding in de Chinese Filosofie
Literatuur: Het Chinese denken, Karel van der Leeuw

Begeleiding: dr. Arie Leijen
Thema: Profielen van ethiek: Aristoteles, Stoa, Christendom, Utilitarisme, Kant, Levinas
Literatuur:
Profielen van ethiek, Arie Leijen

Begeleiding: dr. Charles Vergeer
Thema:
De moderne identiteit in de visie van Charles Taylor.
Literatuur:
Sources of the Self, Charles Taylor

Begeleiding: dr. Charles Vergeer (twee groepen)
Thema:
Het leven van Paulus en het tot stand komen van een wereldgodsdienst.
Literatuur:
Capita Selecta uit het Nieuwe Testament


Seizoen 2002 – 2003 (vier groepen)

Begeleiding: drs. Patricia Konings
Thema: Comparatieve Filosofie (vergelijking oosterse en westerse filosofie)
Literatuur: Burger van de wereld, inleiding tot een wereldbeschouwing, Ulrich Libbrecht

Begeleiding: dr. Arie Leijen
Thema: De denkweg in de westerse filosofie: Hellenisme, Stoa en vroeg-Christelijk
Literatuur:
Trefpunt Plato, Klaus Held

Begeleiding: dr. Charles Vergeer
Thema: De filosofie van Arthur Schopenhauer
Literatuur: De wereld een hel, Safranski, Arthur Schopenhauer, biografie

Begeleiding: drs. Harry Willemsen
Thema:
De filosofie van Thomas Hobbes
Literatuur:
Leviathan, Thomas Hobbes


Seizoen 2001 – 2002 (vier groepen)

Begeleiding: dr. Arie Leijen
Thema:
De denkweg in de westerse filosofie: antieke en moderne filosofie.
Literatuur:
1) Trefpunt Plato, Klaus Held
2) Over de methode, Descartes
3) Capita Selecta, Merleau-Ponty

Begeleiding: Ton de Rooij
Thema:
Vergelijking tussen oosterse en westerse filosofie
Literatuur: De monnik en de filosoof, Jean-François Revel

Begeleiding: dr. Charles Vergeer
Thema:
De Tijd.
Literatuur: Capita Selecta: Aristoteles, Augustinus, Heidegger

Begeleiding: drs. Harry Willemsen
Thema:
Spinoza’s zoektocht naar een nieuwe levensrichting
Literatuur: De uitgelezen Spinoza, Herman De Dijn met Capita Selecta uit Spinoza’s werk


Seizoen 2000 – 2001

(vier groepen, met het evolutionaire naturalisme en de oosterse filosofie is vanaf 2000-2001 het aanbod verbreed)

Begeleiding: ir. Sikko Argelo
Thema:
Evolutionistische Filosofie
Literatuur: Darwin’s Gevaarlijke Idee, Daniel C. Dennett

Begeleiding: dr. Arie Leijen
Thema:
De ethiek van Immanuel Kant
Literatuur:
Fundering van de metafysica van de zeden, Immanuel Kant

Begeleiding: dr. Charles Vergeer
Thema:
De ethiek van Aristoteles
Literatuur: Ethica Nicomachea, Aristoteles

Begeleiding: drs. Harry Willemsen
Thema: Het kwaad als prijs voor onze vrijheid
Literatuur:
Het Kwaad, Rüdiger Safranski


Seizoen 1999 – 2000: drie groepen

Begeleiding: dr. Arie Leijen
Thema: Overzicht van de recente continentaal-Europese filosofie
Literatuur:
De mens in de filosofie van de twintigste eeuw, J. Sperna Weiland

Begeleiding: dr. Charles Vergeer
Thema: Kennismaking met Nietzsche
Literatuur:
De vrolijke wetenschap, Friedrich Nietzsche

Begeleiding: drs. Harry Willemsen
Thema:
De filosofie van de esthetica
Literatuur:
Filosofie en de Kunsten, Thomas Baumeister


Seizoen 1998 - 1999: drie groepen

Begeleiding: prof. dr. Piet Leenhouwers
Thema:
Postmoderne individualiteit
Literatuur: Van theemutscultuur naar Walkman-ego, Harry Kunneman

Begeleiding: dr. Charles Vergeer
Thema:
Waarom is er eigenlijk zijn en niet veeleer niets?
Literatuur:
Inleiding in de Metafysica, Martin Heidegger

Begeleiding: drs. Harry Willemsen
Thema:
Nadenken met Hannah Arendt
Literatuur: Vita Activa, Hannah Arendt


Seizoen 1997 - 1999 (drie groepen)

Begeleiding: prof. dr. Piet Leenhouwers
Thema: De milieucrisis en het zinloosheidsbesef
Literatuur: De omkering van de wereld, G.A. van der Wal

Begeleiding: dr. Charles Vergeer
Thema’s:
Wat kunnen wij leren van de geschiedenis? en Filosoferen in de antieke oudheid, in het bijzonder de Stoa.
Literatuur: Staat, Religie en cultuur in wereldhistorisch perspectief, Jacob Burckhardt

Begeleiding: drs. Harry Willemsen
Thema: Oriëntatie op moderne filosofie
Literatuur: Verlangen naar wijsheid, Gerard Koek


Seizoen 1996 - 1997 (drie groepen)

Begeleiding: prof. dr. Wil Derkse
Thema:
David Hume en het empirisme
Literatuur:
An enquiry concerning human understanding, David Hume

Begeleiding: prof. dr. Piet Leenhouwers
Thema: Filosoferen in een pluralistische cultuur
Literatuur: Van inhoud naar houding, Ilse Bulhof

Begeleiding: drs. Harry Willemsen
Thema:
Kennisleer in de twintigste eeuw
Literatuur:
De groei van kennis, Karl Popper


Seizoen 1995 - 1996 (drie groepen)

Begeleiding: prof. dr. Wil Derkse
Thema:
De filosofische vraag naar het Godsbestaan
Literatuur:
Het gewicht van de eindigheid, Ludwig Heyde

Begeleiding: prof. dr. Piet Leenhouwers
Thema:
De filosofie van Levinas
Literatuur :
Onbekend

Begeleiding: drs. Harry Willemsen
Thema: Het postmodernisme voorbij
Literatuur:
Hoe overleven we de vrijheid, Herman De Dijn


Seizoen 1994 – 1995 (drie groepen)

Begeleiding: prof. dr. Donald Loose
Thema:
Politieke filosofie
Literatuur:
Kant, 5 essays: Wat is Verlichting, Over de gemeenplaats, De eeuwige vrede, De idee der Geschiedenis, en De strijd der faculteiten.

Begeleiding: drs. Nelleke Canters
Thema:
De filosofie van Hannah Ahrendt
Literatuur:
Hannah Ahrendt en de moderniteit, Maurice Weyembergh

Begeleiding: drs. Harry Willemsen
Thema:
Kennismaking met enkele filosofen
Literatuur:
Levens-wijzer (vervolg), Toon Vandeveld


Seizoen 1993 – 1994 (drie groepen)

Begeleiding: prof. dr. Donald Loose
Thema:
Politieke filosofie
Literatuur:
Het democratische tekort, Claude Lefort

Begeleiding: drs. Nelleke Canters
Thema:
Postmoderne Franse filosofen
Literatuur:
Readers

Begeleiding: drs. Harry Willemsen
Thema:
Kennismaking met enkele filosofen
Literatuur: Levenswijzer, Toon Vandeveld

 

Seizoen 1992 – 1993 (drie groepen)
Begeleiding: dr. Peter van Zilfhout
Thema: De spirituele identiteit van de europese cultuur
Literatuur: De zorg voor het avondland, Jacques de Visscher

Begeleiding: drs. L.S. van der Boomen
Thema: Met grote stappen door de ontwikkeling van de filosofie
Literatuur: Primaire teksten

Begeleiding: drs. Harry Willemsen
Thema: Inleiding in de metafysica
Literatuur: Vragen naar zin, Prof. Herman Berger


Seizoen 1991 – 1992 (drie groepen)

Begeleiding: dr. Peter van Zilfhout
Thema: Ons weten een weten zonder grond?
Literatuur:
Het postmoderne weten (La condition Postmoderne), Lyotard

Begeleiding: mevrouw drs. G.G. Pander
Thema’s: Vitalisme, existentialisme
Literatuur:
Pander over Bergson, Goud over Levinas en Verweij over Sartre

Begeleiding: drs. Harry Willemsen
Thema:
De zin van de mens en het menselijk bestaan
Literatuur:
Zoeken naar Zin, Ad Peperzak


Seizoen 1990 - 1991 (drie groepen)

Begeleiding: dr. René Munnik
Thema: Hermeneutiek
Literatuur: Een greep uit de wijsbegeerte: Beschouwingen over Foucault, Habermas, Heidegger, Levinas, Whitehead, red. Jonkers en Munnik

Begeleiding: mevrouw drs. G.G. Pander
Thema:
Korte inleiding in de filosofie van Heidegger, Bataille, Foucault, Derrida
Literatuur: Figuren rond Nietzsche

Begeleiding: drs. Harry Willemsen
Thema:
Ethiek en moraal
Literatuur:
onbekend


Seizoen 1988 – 1989 (twee groepen)

Begeleiding: drs. Harry Willemsen
Thema’s: Arbeid en Wijsbegeerte van het recht
Literatuur:
1) Over de arbeid van de mens, red. Schavemaker en Willemsen
2) Hoofdstuk: Inleiding tot de wijsbegeerte van het recht, Scheltens

Begeleiding: mevrouw drs. G.G. Pander
Thema:
De filosofie van Nietzsche
Literatuur:
Voorbij goed en kwaad, Nietzsche


Seizoen 1987 – 1988 (één groep)

Begeleiding: drs. Harry Willemsen
Thema:
Menselijke arbeid in historisch en filosofisch perspectief
Literatuur: Over de arbeid van de mens red. Schavemaker en Willemsen