Archief filosofielezingen

Seizoen 2014-2015

23 januari 2015: drs. Daan Ooostveen: Wereldburgerschap

14 november 2014: Thierry Baudet: Voor Europa tegen EU

Seizoen 2013-2014

1 april 2014: prof. dr. Paul Frissen: De fatale staat

31 januari 2014: dr. Victor van Bijlert: Kennisleer en logica volgens de oud-Indiase Nayaya filosofie

26 september 2013: dr. Jacques Claessen: Over misdaad, straf en herstel

Seizoen 2012 -1013

28 mei 2013: prof. dr. Jos de Mul: eLife, de convergentie van biologie en informatie technologie

9 april  2013: dr. Charles Vergeer: Paulus als filosoof

15 februari 2013: dr. Miriam van Reijen: Bestaat de vrije wil? En zo niet, hoe erg is dat?

Seizoen 2011 -2012

20 maart 2012: dr. Rutger Claassen: Het huis van de vrijheid

12 januari 2012: dr. B.J. Mansvelt Beck: Dispriz’d love: Europa en China

25 oktober 2011: dr. Hendrik Gommer: Een filosofische theorie van het recht

Seizoen 2010 - 2011

15 april 2011: dr. Sebastien Valkenberg: Pleidooi voor onverschilligheid

13 januari 2011: drs. Harry Willemsen: Filosofie en Kunst

19 oktober 2010: dr. Huib Looren de Jong: Psychologie tussen filosofie en neurowetenschap

Seizoen 2009 - 2010

28 april 2010: prof. dr. Palmyre Oomen: Vrijheid, een veelzinnig en problematisch begrip.

14 januari 2010: dr. René Ransdorp: Tao; een snelweg naar succes?

29 oktober 2009: prof. dr. Johan Braeckman: Darwin, de evolutietheorie en het creationisme

Seizoen 2008 - 2009

23 april 2009: prof. dr. Ger Groot: Lezen en werkelijkheid; conflict of verzoening?

22 januari 2009 - prof.dr. Maarten Verkerk: Geloof en Wetenschap, Dawkins als misverstand

23 oktober  2009 - prof. dr. J.J.A. Mooij: Bestaat er een Europese geest?

Seizoen 2007-2008

23 april 2008: dr. Ad Verbrugge: Filosofie: wetenschap of wereldbeschouwing?

29 januari 2008: dr. Charles Vergeer:  Het testament van Aristoteles

23 oktober 2007: Marten den Uyl: Kan kunstverstand meevoelen? Filosofische implikaties van ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie

Seizoen 2006 - 2007

24 mei 2007 Bas Heijne: De Verlichting naar aanleiding van het recent verschenen boek van Jonathan Israel: 'Enlightenment Contested'

8 maart 2007: dr. Pouwel Slurink: Zeven wijsgerige vragen

23 november: prof. dr. René Boomkens: Hoge en lage cultuur in het kader van de globalisering

Seizoen 2005 - 2006

april 2006: prof. dr. Rudi Visker (Leuevn): Muliculturaliteit

12  januari 2006: een avond rond het Naturalisme, evolutie en filosofie met inleidingen door dr. Pouwel Slurink, drs. Harry Willemsen, prof. dr. Herman Berger en ir. Sikko Argelo.

30 november 2005: In het kader van het 12e lustrum van het AG organiseerde de commissie Filosofie het symposium Europa, Idee en Werkelijkheid. Het symposium was openbaar toegankelijk en werd georganiseerd door een werkgroep uit de kring van de AG-filosofen.

Seizoen 2003 - 2004

8 april 2004: prof. dr.  Jos de Mul (Rotterdam): Cyberspace Odyssee, over Identiteit in het ICT-tijdperk.

Seizoen 2002 - 2003

8 mei 2003: Prof. Kinneging (Leiden/ Burke Stichting): Conservatisme – een filosofisch of ook een politiek perspectief?

Seizoen 2001 - 2002

11 april 2002: prof. dr. H.W. von der Dunk: Cultuur en Identiteit. In deze lezing werd aangehaakt bij de denkbeelden van de Amerikaanse denkers Fukuyama en Huntington.

Seizoen 2000 - 2001

15 april 2000: In het kader van het 11e lustrum van het AG organiseerde de commissie Filosofie het Symposium Percepties van de Werkelijkheid, Het symposium was openbaar toegankelijk en werd georganiseerd door een werkgroep uit de kring van de AG-filosofen.

Seizoen 1999 - 2000


Seizoen 1998 - 1999

18 mei 1999: Onze begeleiders Charles Vergeer en Harry Willemsen gaven ieder een korte lezing over respectievelijk Martin Heidegger en Hannah Arendt

18 maart 1999: prof. dr. H. Kunneman (Utrecht): Postmoderne Moraliteit

23 oktober 1998: prof. dr. C. Verhoeven (Amsterdam) en rrof. dr. S. IJsseling (Leuven) hielden een dubbellezing, het AG was hierbij gastheer van de Wijsgerige Kring Eindhoven.

Seizoen 1997 - 1998

12 maart 1998: prof. dr. S.J. Doorman M.Sc.: Over smaak valt wél te twisten (in samenwerking met de AG-muziekcommissie)

Seizoen 1996 - 1997

6 mei 1997: prof. dr. W.F.C.M. Derkse: Filosofie en muziek (in samenwerking met de AG- muziekcommissie)

20 maart 1997: prof. dr. Theo A.F. Kuipers: Wat kunnen wij weten?

Seizoen 1995 - 1996

24 april 1996: Derkse, Leenhouwers en Willemsen (titels onbekend, waren dit onze begeleiders?)

Seizoen 1994 - 1995

15 februari 1995: Nelleke Canters: Het moderne politieke bestel en haar gebrek aan kritisch oordeelsvermogen en prof. dr. Donald Loose: Hoe kan de democratie overleven?

Seizoen 1993 - 1994

14 april 1994: dr. Maarten Coolen: Over de computer als spiegel voor de mens

Seizoen 1992 - 1993

16 april 1993: prof. dr. Jacques de Visscher: Is de kunst wel zo onschuldig?

15 januari 1993: prof. dr. P. Leenhouwers: Milieu-ethiek in fragmenten

Seizoen 1991 - 1992

3 april 1992: prof. dr. Berns: Geld en filosofie

26 november 1991: prof. dr. Donald Loose: Rationaliteit en ethiek van de politieke macht

Seizoen 1990 - 1991

9 april 1991: prof. mr. A. Soeteman: Waarom democratie en tot hoever?

Terug