AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

AG-Fontys lezingen

  

  

Roderick Wondergem

  

 

Tess de Kok

 

  

Alexander Warkus.

  

NAAR PROGRAMMA OVERZICHT

ONDERZOEKSPRIJZEN 2020

Dinsdag 31 maart 2020
Meerlezaal - 20.00 uur
 

AANMELDING
 
 
GESLOTEN

Toegangsprijs: GRATIS

RODERICK WONDERGEM:
Beweeggedrag van mensen na een beroerte

TESS DE KOK:
De gymleraar versus de groepsleerkracht en ontwikkeling motorische vaardigheden

ALEXANDER WARKUS:
Virtual plant modelling for deep learned robotics

 

Jaarlijks reikt de Fontys drie onderzoeksprijzen uit, een voor medewerkers, een voor master studenten en een voor bachelor studenten. Op 6 januari werden tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst de winnaars 2020 bekendgemaakt. Op dinsdag 31 maart zullen deze prijswinnaars hun onderzoek presenteren tijdens de AG-Fontys-lezingen op het Academisch Genootschap. 

Waarom organiseren we dit? Onderzoek is naast onderwijs een belangrijke taak van het hoger onderwijs in Nederland. Van de TU/e en andere universiteiten weten wij dit. Het HBO en dus ook Fontys is actief op dit terrein. Zij boeken mooie resultaten. U kunt daar middels deze lezingen kennis meemaken. Fontys medewerkers en studenten kunnen ervaren dat het AG er ook voor hen is. Als u met hen kennis wil maken dan is dit uw kans. Zij zullen het op prijs stellen om u te ontmoeten. Wij zullen die avond het glas heffen op de geboekte resultaten en het begin van een mooie samenwerking. 

Roderick Wondergem

Roderick Wondergem uit Eindhoven is docent bij Fontys Paramedische Hogeschool. Hij is winnaar van de Fontys Onderzoeksprijs voor medewerkers. Roderick vindt praktijkonderzoek belangrijk en wil als docent niet alleen met onderwijs bezig zijn maar ook met onderzoek, met studenten en het werkveld. Het onderzoek maakt deel uit van een promotietraject.

Roderick deed onderzoek naar het beweeggedrag van mensen na een beroerte. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met verschillende stakeholders waaronder het UMC Utrecht, Fontys Paramedische Hogeschool, Catharina Ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Sint Jans Gasthuis. Hij onderscheidde verschillende profielen in het zittend en liggend beweeggedrag van patiënten na een beroerte en bekeek uit welke onderdelen een interventie voor ieder profiel zou moeten bestaan. De opgedane kennis wordt op dit moment verwerkt in een app die in de praktijk kan worden gebruikt.

 

Tess de Kok

Tess de Kok uit Tilburg is de winnaar van de Fontys Onderzoeksprijs studenten Master-onderzoek. Ze is met haar onderzoek afgestudeerd aan Master Sport- en bewegingsonderwijs en sinds haar afstuderen werkzaam als Junior onderzoeker bij Lectoraat Move to Be van Fontys Sporthogeschool.

Tess onderzocht in hoeverre een leerkracht invloed heeft op de ontwikkeling van motorische vaardigheden bij kinderen tussen 7 en 11 jaar. Daarnaast werd onderzocht of er een relatie is tussen de ontwikkeling van deze vaardigheden en de ontwikkeling van fysieke activiteit. Aan het onderzoek deden in totaal 1162 kinderen mee uit de groepen 4 en 6 van 10 basisscholen (in Eindhoven en Maastricht). Uit het onderzoek bleek dat kinderen die les kregen van een gymleraar motorisch vaardiger zijn dan kinderen die les kregen van een groepsleerkracht.

 

Alexander Warkus (onder voorbehoud)

Alexander Warkus, afgestudeerd aan Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek in Venlo is de winnaar van de Fontys Onderzoeksprijs studenten Bachelor-onderzoek. Alexander heeft veel inventiviteit en systematiek getoond in zijn project ‘Virtual Plant Modelling for Deep Learned Robotics’. Dit heeft geleid tot een imposant resultaat.

Het onderzoek van Alexander droeg bij aan het verbeteren van het leervermogen van oogstrobots om vruchten te herkennen op rijpheid, grotendeels op basis van door computers gegenereerde afbeeldingen. Het gebruik van deze zogeheten synthetische afbeeldingen leverde een nauwkeurigheid op van 50% bij het detecteren van niet scherp smakende pepers. Door een kleine hoeveelheid handmatig gelabelde beelden toe te voegen bleek de nauwkeurigheid toe te nemen tot 82,4 procent. De resultaten van het onderzoek van Alexander kunnen worden gebruikt voor deep-learning robotica, bijvoorbeeld voor een oogstvoorspellingsrobot of een oogstrobot.

 

Voorafgaand aan de lezingen is er gelegenheid op het AG te borrelen en te eten. Opgave bij aanmelden voor de lezingen. Na afloop zullen wij het glas heffen op de onderzoekers en de samenwerking.