AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

AG-Fontys lezing : ONDERZOEKSPRIJS 2021

  

  

Els De Maeijer

  

Teamwork

  

NAAR PROGRAMMA OVERZICHT

ELS DE MAEIJER 
Open Innovation Dynamics

Dinsdag 2 nov 2021
Meerlezaal  - 20.00 uur
 

Toegangsprijs: Gratis

Aanmelden online lezing:

 

Toegangsprijs online:    Gratis

 

Om het belang van onderzoek te promoten reikt de Fontys jaarlijks drie onderzoeksprijzen uit: een voor medewerkers, een voor master studenten en een voor bachelor studenten.

Op 4 januari jl. werden tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst de winnaars 2021 bekendgemaakt. Het verheugt ons dat Els De Maeijer, winnaar van de onderzoeksprijs voor docenten, bereid is dit jaar de AG-Fontys-lezing op het Academisch Genootschap te houden.

Waarom organiseert AG Eindhoven deze lezing?
Naast onderwijs is onderzoek een belangrijke taak van het hoger onderwijs in Nederland. Van de TU/e en andere universiteiten weten wij dit. Maar ook het hbo en dus ook Fontys is actief op dit terrein. Zij boeken mooie resultaten. Om aandacht aan het onderzoek van Fontys te schenken zijn we vorig jaar gestart met onze jaarlijkse Fontys-lezingen. Behalve voor AG-leden zijn de lezingen ook bedoeld voor Fontys medewerkers en studenten. De combinatie van een nieuwsgierig en leergierig publiek geeft een bijzondere dynamiek in de zaal en vormt daardoor een aantrekkelijke uitdaging voor de sprekers.

Voorafgaand aan de lezing is er gelegenheid op het AG te borrelen en te eten. Opgave bij aanmelden voor de lezing. Na afloop zullen wij het glas heffen op de onderzoekers en de samenwerking.

Over de lezing
Open Innovatie (OI) gaat ervan uit dat organisaties, om complexe problemen op te lossen, hun deuren moeten openen voor andere partijen. Openheid heeft tegelijkertijd een sociale waarde die belangrijk is voor het innovatieproces.

Els vertelt in de lezing over de middelen die managers van een aantal befaamde high-tech bedrijven in de Brainport hanteren om tot een goede samenwerking te komen met verschillende academische partners. Uniek in het onderzoek is dat de bevindingen gebaseerd zijn op wat er zich binnenin de boardrooms en vergaderzalen afgespeeld heeft.

Haar onderzoek zet aan tot bewust kijken naar de interacties die plaats vinden in een omgeving waar veel op het spel staat.

Toch kan het vinden van een passende balans tussen openheid en geslotenheid in de praktijk een uitdaging vormen.

Gedetailleerd onderzoek van drie academisch-industriële casestudies laat zien hoe openheid wordt bewerkstelligd door ‘languaging’ of ‘taalwerk’. Samenwerkende partijen gebruiken strategieën in vergaderingen om te onderhandelen over de mate van openheid, om vrije kennisdeling te stimuleren en om interpersoonlijke identiteiten en relaties te (her)vormen. Dit om ervoor te zorgen dat academici zich vrij voelen om hun eigen belangen te behartigen.

Over de spreker
Dr. Els De Maeijer doceert communicatie & onderzoeksvaardigheden bij de opleiding Technische Bedrijfskunde van Fontys Hogeschool en is als onderzoeker duurzame samenwerking en innovatie verbonden aan Tranzo, Tilburg University. Ze studeerde taal-en letterkunde en internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. In 2020 promoveerde ze aan de TU/e en de Universiteit Antwerpen. In haar proefschrift, waarvoor ze de onderzoeksprijs 2021 van Fontys Hogeschool ontving, beschrijft ze hoe in samenwerkingen tussen hightech bedrijven en kennisinstituten vertrouwen, openheid en flexibiliteit gevormd worden.

Online bijeenkomsten
Informatie over hoe men vanuit huis via internet een AG-lezing kan volgen, vindt u hier: AG-Online presenteren en vergaderen

Zorg er in ieder geval voor dat u de gratis zoom.us app op computer, met camera en microfoon, of smartphone heeft gedownload.
U bent welkom deel te nemen aan AG-lezing online. Als u zich aanmeldt met de aanmeldknop boven aan deze pagina, dan versturen we de Zoom inlogcode kort na de sluiting van het aanmelden.


Deel deze pagina op uw sociale media