AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Filosofiegroep: Sikko Argelo en Bert Rajh

ARGELO EN BERT RAJH
De levensvatbaarheid van de Verlichting

Code: RA

Kosten voor deelname:
AG-leden en studenten met collegekaart: € 80,
Niet-leden: € 180

Maandag, 20.00 uur, Balkonkamer
In 2020: 14/9, 12/10, 9/11, 14/12
In 2021: 11/1, 8/2, 8/3, 12/4, 10/5, 14/6 (reserve)

Opzet: Zelfsturende studiegroep, maximaal 10 deelnemers.

Saper Aude! - Durf te denken
Verlichting is het uittreden van de mens uit de onmondigheid - Immanual Kant.
Als het verstand tot onafhankelijk denken in staat is dan moet je de moed hebben om je te bevrijden van de leiding van anderen. De Verlichting is niet een ideologie, maar een proces dat de naar zelfstandigheid strevende mens moet doormaken. Als zodanig is de Verlichting niet tijdgebonden.

Het thema van onze groep: De toepasbaarheid van de Verlichting in onze tijd.
In deze groep gaan de deelnemers proberen de vraag te beantwoorden in hoeverre de waardering voor de Verlichting in de 21e eeuw van toepassing blijft.
Zijn de idealen van de Verlichting ook in onze tijd nog springlevend? Of zullen ze wellicht moeten plaatsmaken voor een nieuw concept, dan wel worden aangepast aan de gedigitaliseerde samenleving?
Wij gaan met elkaar een boek lezen van een auteur die in vooruitgang gelooft en een pleidooi presenteert voor vertrouwen in de rede, de wetenschap en het humanisme. De principes van de Verlichting worden getoetst aan de hand van diverse thema’s, zoals het milieu, vrede en veiligheid, rechtsgelijkheid en de kwaliteit van leven.
Steven Pinker is professor in de experimentele psychologie aan de universiteit van Harvard. Tevens is hij thuis in andere wetenschappelijke disciplines, met name taalkunde en evolutiebiologie. Pinker bezet geen officieel filosofische leerstoel, maar hij is wel een veelzijdige culturele wetenschapper die de samenleving uit praktische betrokkenheid analyseert.

Literatuur
Steven Pinker: Verlichting Nu. Atlas Contact (2018). Prijs € 25,-

Bert Rajh (1948) – h.rajh@upcmail.nl, T.U.-Aken: promotie Organische Chemie (1975).
HTS-Eindhoven: docent Chemische Technologie (1980 – 1990). Fontys Hogescholen: uiteenlopende leidinggevende functies (1990 – 2010).
Sikko Argelo (1935) – argelo@on.nl, TU Delft: Toegepaste Wiskunde en Informatica.
Werkkringen: TU Delft, Rijkswaterstaat, Philips, BSO-ORIGIN, TUe. In 2017 verscheen zijn boek Spel van Replicatoren; Evolutietheorie als aansporing tot bescheidenheid.