AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

AGora lezing: Strijd tegen de armoede

Michiel Servaes
Strijd tegen de armoede

Donderdag 16 mei 2019
Meerlezaal - 20.00 uur
 

Aanmelden tot 16 mei 18.00 uur

Toegangsprijs: AG-leden, leden VVAO
en studenten: € 5; niet-leden € 12.

Over de lezing:
Het gaat goed met de strijd tegen armoede: In ruim vijftien jaar is extreme armoede gehalveerd. Tegelijkertijd groeit niettemin overal de ongelijkheid. De rijkste 1% van de mensen bezit evenveel als de armste 50% van de wereldbevolking. Die kloof wordt nog vergroot door de gevolgen van klimaatverandering en een record aantal mensen dat op de vlucht is. Ook blijkt de plek waar je geboren wordt - en of je man of vrouw bent - vaak je lot te bepalen.

Organisaties als Oxfam Novib proberen dit patroon te doorbreken. Door mensen in nood te helpen en een stem te geven aan hen, die anders niet gehoord worden. Maar tevens door de rijken ter verantwoording te roepen, zoals grote bedrijven die belastingen ontwijken. In zijn lezing zal Michiel Servaes ingaan op mondiale trends, de Oxfam-aanpak en hoe u kunt bijdragen aan een eerlijke wereld zonder armoede.


Over de spreker:
Michiel Servaes is sinds 1 oktober 2018 algemeen directeur van Oxfam Novib. In diverse rollen zette hij zich eerder in voor internationale samenwerking en voor mensenrechten. Na ervaring te hebben opgedaan bij Amnesty International en bij de Verenigde Naties, trad hij in 2001 in dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ruim tien jaar en diverse posten verder (zoals in voormalig Joegoslavië en Londen), verruilde hij de diplomatie voor de politiek. Als Tweede Kamerlid was hij buitenlandwoordvoerder namens de PvdA. Michiel Servaes is daarnaast bestuurslid van Oxfam International en van de Samenwerkende Hulporganisaties/Giro555 in Nederland.