AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Averechts Denken Recht Breien

Denken en doen. Geen steken laten vallen.

Averechts Denken Recht Breien

Er gebeurt steeds meer in de wereld, of lijkt het maar zo? We worden overspoeld door feiten, waarnemingen, meningen en discussies. Bij alle  afleidingen proberen we de rust te vinden om een eigen oordeel te vormen. Hoe doe je dat?

Gaan we  met de stroom mee of denken we het onze ervan? Zijn we averechts en proberen we het, waar nodig, recht te breien? 

Vaak wordt een onderscheid gemaakt tussen een fysieke activiteit en mentale gedachtenontwikkeling, kortom tussen doen en denken, maar wij denken dat ze hand in hand kunnen gaan en ons bewustzijn op een hoger plan brengen. 

Rust bevordert het denken evenals het routinematig bezig zijn, bijvoorbeeld tuinieren of het beoefenen van een oude ambacht. Hierdoor ontstond het idee denken te verbinden met breien, een interessante bezigheid met een hoog nuttigheidsgehalte en een lange historie. Binnen de maatschappij zie je ook allerlei draden, verbindingen en patronen die je ook bij breien kan zien. 

Bij het averechts denken kunnen allerlei thema’s (actuele, politieke etc.) luchtig aan de orde komen. We gebruiken geen boeken maar zijn wie we zijn en brengen onszelf in. 

Activiteit Averechts Denken Recht Breien

Het accent ligt op vriendschap, attent zijn naar elkaar, ontspanning, ontmoeting en gezelligheid.

Onze Doe-activiteiten in groepsverband leiden tot interactie, nieuwe inzichten,  ontwerpen en producten. Denkactiviteiten kunnen door uitwisseling van gedachten collectief plaatsvinden en ons ook verder brengen.

Een activiteit die twee tegenpolen met elkaar verbindt. De vraag die wij ons stellen is: “Ervaren we enige invloed van het breien op ons denken?” Hier hebben we nog geen antwoord op. Dit moeten wij nog gaan ervaren en stimuleren. Het is een experiment. Dit willen wij als groep samen doen en er een succes van maken.

Samenstelling: Momenteel bestaat de groep uit drie heren en zeven dames. Hoewel deelname openstaat voor zowel heren als dames zoeken wij nog drie heren voor een evenwichtige samenstelling.

Structuur: Op de eerste vrijdag van de maand bij elkaar komen vanaf 11.00 uur en afsluiten met een lichte lunch.

Thema voorbeelden: Op de eerste bijeenkomst hebben we de vier kardinale deugden besproken.
Andere voorbeelden zijn:
- Wat is breien en averechts denken
- Macht en onderdanigheid
- Leiderschap
- Mode, stijlen en cycli
- Geld, ruil, rente, nut
- Levensloop en levenswandel
- Tijd en ruimte 
- Schoonheid     
- Zelfzuchtige zelf
- Identiteit

 

 

COMMISSIE

Virma Durinck-Lourens   E-mail: averechts@ag-eindhoven.nl  
Anne van der Putt-Lauwers      
Lo Tigchelaar      
 
Virma
Anne
Lo