BAR - Beleidsadviesraad

Adviesorgaan van het bestuur

De taak van de beleidsadviesraad is het met raad en daad terzijde staan van het bestuur door enerzijds het geven, gevraagd en ongevraagd, van adviezen en anderzijds het vormen van een klankbord.
De leden worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd.

Wim
Bernard
Nel

 

Wim Verseijden
Bernard Grevink
Nel van der Vliet-Vierveijzer


E-mail bar@ag-eindhoven.nl