BAR - Beleidsadviesraad

Adviesorgaan van het bestuur

De taak van de beleidsadviesraad is het met raad en daad terzijde staan van het bestuur door enerzijds het geven, gevraagd en ongevraagd, van adviezen en anderzijds het vormen van een klankbord.
De leden worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd.

Paul
Joost
Hetty

 

Paul Boshouwers
Joost Stalpers
Hetty van Rooij


E-mail bar@ag-eindhoven.nl