BAR - Beleidsadviesraad

Adviesorgaan van het bestuur

De taak van de beleidsadviesraad is het met raad en daad terzijde staan van het bestuur door enerzijds het geven, gevraagd en ongevraagd, van adviezen en anderzijds het vormen van een klankbord.
De leden worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd.

Paul
Joost
Rob
Yvette

 

Paul Boshouwers, tel. 040-2856979
Joost Stalpers, tel 06-28808297
Rob Westra, tel 0032-11553536
Yvette van der Zandt, tel. 040-2570668

E-mail bar@ag-eindhoven.nl