AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Filosofiegroep: Ben Vedder

BEN VEDDER
M. Heidegger, inleiding in de Metafysica

Code BV


Kosten voor deelname:
AG-leden en studenten met collegekaart: € 80,
Niet-leden: € 180

Woensdagavond, 20.00 uur, Balkonkamer
Data in 2020: 2/9, 7/10, 4/11, 2/12
Data in 2021: 6/1, 3/2, 3/3, 7/4, 5/5, 2/6 (reserve)

Opzet: werkcollege, maximaal 11 deelnemers
Heidegger behoort volgens velen tot een van de belangrijkste denkers van de 20e eeuw. Ofschoon er veel kritiek op hem is geweest en nog steeds is, is zijn betekenis voor de ontwikkeling van de filosofie vooral door zijn hoofdwerk Sein und Zeit niet te ontkennen. Heidegger wil als het ware het frame van het westerse denken, de westerse filosofie overdenken. Hij zegt daarover dat het westerse denken vergeten is dit frame, dat is de vraag naar zijn, als vraag vol te houden. De vraag ‘wat is zijn?’ is in de filosofie als het ware steeds dogmatisch ingevuld, en men laat na die vraag opnieuw te stellen. Heideggers filosofie is met andere woorden vooral een filosofie over het frame van de filosofie.
Door deze vraag naar het frame van de westerse filosofie te herhalen blijft zijn denken steeds in dialoog met de actualiteit, met de moderne tijd, met de techniek, met de kunst en de poëzie. 
Voor de ontwikkeling van zijn denken verwees Heidegger graag naar zijn Einführung in die Metaphysik. Het zijn colleges uit 1935 die hij in 1953 in druk liet verschijnen. Deze inleiding, die het voordeel heeft dat ze goed leesbaar is, stelt de fundamentele thema’s van Heideggers denken aan de orde zoals de het overstijgen of overwinning van de traditionele metafysica, de betekenis van het werkwoord ‘zijn’, en de verhouding van zijn en denken. Het boek is een weergave van Heideggers zoektocht door de geschiedenis van het westerse denken naar een antwoord op de aan alles voorafgaande vraag naar het Zijn. Het begint met de vraag ‘Waarom is er eigenlijk iets en niet veeleer niets?’ 

Literatuur:
Martin Heidegger, Inleiding in de metafysica, Boom Klassiek, 2014, ISBN 9789461059406. 

Ben Vedder (1948) was hoogleraar voor systematische wijsbegeerte aan de Tilburg University (1990-2001) en hoogleraar voor metafysica en godsdienstfilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen (2001-2013). Vanaf juni 2013 is hij met emeritaat.

Hij publiceerde onder andere:
De voorlopigheid van het denken, Over Heideggers hermeneutisering van de filosofie, Peeters, Leuven 2004.
Heidegger’s Philosophy of Religion, From God to the Gods, Duquesne University Press, Pittsburgh, 2007.