Bestuur

E-mail bestuur@ag-eindhoven.nl

Bestuurssamenstelling met - naast de hoofdtaak van de bestuursleden - hun aandachtsgebieden.

Rolf
Ans
Broer
Jan Kees
Anke
Floor

Rolf Treep, voorzitter
Sociëteit, ambiance en kwaliteit

 040-2119258
Ans Meerding, vice-voorzitster

 06-53261624
Broer Adema, penningmeester
Organisatie, financiën en contract

 040-2110761
Jan Kees van der Veen, secretaris

 06 40303602
Anke Nollen, communicatie en ledenwerving

 0499-371618
Floor van Nielen, gebouwcommisaris 040-2138282