Bestuur

E-mail: bestuur@ag-eindhoven.nl

Bestuurssamenstelling met - naast de hoofdtaak van de bestuursleden - hun aandachtsgebieden.

Hilde
Virma
Jean
Bas
Ger
Runa

Hilde Paul, voorzitter
Sociëteit, ambiance en kwaliteit

 
Virma Durinck, vice-voorzitter
Bestuurscommisaris commissies

 
Jean Frijns, penningmeester
Organisatie, financiën en contract

 
Bas Bierkens,  secretaris

 
Ger van Zantvoort, gebouwcommisaris

 
Runa Hellinga, communicatie en ledenwerving