AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Filosofielezing

Ingeborg van den Bold

Ingeborg van den Bold

 

NAAR PROGRAMMA OVERZICHT

INGEBORG VAN DEN BOLD
donderdag 28 juni 2018
Meerlezaal - 20.00 uur

Filosofie in de praktijk

In haar essay voor de Maand van de Filosofie bouwt Femke Halsema voort op een metafoor van Hannah Arendt: de publieke ruimte als tafel. Deze 'tafel van Arendt' verbindt mensen maar scheidt hen tegelijkertijd ook van elkaar, zodat zij niet over elkaar struikelen.
In deze derde AG-filosofielezing zullen wij zien hoe ook het georganiseerde filosofische gesprek gezien kan worden als een 'tafel van Arendt'. Voldoende nabijheid en voldoende afstand tot elkaar, hoe staan de tafels en de stoelen, is in fysieke zin belangrijk om een filosofisch gesprek te kunnen voeren, maar ook in meer abstracte zin is het belangrijk om een balans te vinden tussen afstand en nabijheid. Mensen tot elkaar brengen zonder dat zij over elkaar struikelen, waarbij onderlinge verschillen niet weggepoetst worden en niet worden uitvergroot, lijkt een belangrijk element van het leiden van een filosofisch gesprek. Een lezing over tafels en stoelen en over filosofische inspiratie voor gespreksvoering.

Over de spreker

Ingeborg van den Bold is verzekeringsarts, niet-praktiserend. Zij studeerde filosofie in Tilburg en studeerde af op het ziektebegrip in de verzekeringsgeneeskunde (bachelor 2012) en op het geweten in Heideggers Zijn en tijd (master 2015), beide cum laude. In 2016 richtte zij Bold filosofische praktijk op en sindsdien geeft zij in allerlei contexten filosofische cursussen en workshops.
Ingeborg van den Bold is sinds kort lid van het AG