2050: Brave New World

AGora-lezingencyclus '2050: Brave New World'

De 20ste eeuw was zonder twijfel een eeuw van doorbraken. Nooit te voren zijn zo veel fundamentele ontdekkingen gedaan. Vele daarvan wachten nog steeds op een toepassing. De 21ste eeuw belooft de eeuw te worden, waarin de mens op grote schaal toepassingen zal ontwikkelen en waarin de wereld met grote snelheid zal veranderen: we staan in het voorportaal van een ‘nieuwe wereld'.

Nu is ‘nieuwe wereld' een term die gemengde gevoelens opwekt. Klassieken van de science fiction, zoals Aldous Huxley met zijn Brave New World (1932), beschrijven vooral maatschappijen waarin je beslist niet zou willen leven. Toch is het boven twijfel verheven dat de techniek de mens vooral welvaart, welzijn en gezondheid heeft gebracht, al is het natuurlijk niet moeilijk om door de mens en zijn techniek veroorzaakte rampen te noemen.

Tijdens deze lezingencyclus zullen wetenschappers, technologen, specialisten en filosofen u op begrijpelijke wijze van de kennis voorzien waaraan u uw eigen mening kunt toetsen of een eigen opinie vormen. Want bij de nieuwe wereld hoort ook dat de mondige mens meer dan ooit in het verleden in staat moet willen zijn om mee te discussiëren over en mee te werken aan het vormgeven van die nieuwe wereld. Wat ons betreft begint deze discussie tijdens en na elke lezing.

Agora-cyclus '2050: Brave New World'

over de impact van digitalisering op mens en maatschappij

De cyclus bestaat uit zes lezingen, die steeds op de derde donderdag van de maand plaats vinden in de Meerlezaal van de sociëteit van het AG, Parklaan 93, 5613BC Eindhoven. Aanvangstijd is 20.00 uur.

Tarieven:
Per lezing €12,00.
Leden van het AG, de VVAO en het NGIZ, alsmede studenten in het bezit van collegekaart: €5,00.

Ook beschikbaar is een passe-partout voor alle lezingen van deze cyclus voor €57,00, respectievelijk €24,00 voor leden van het AG, de VVAO, het NGIZ en voor studenten.

N.B. Leden van VVAO en het NGIZ, alsmede studenten dienen bij een inschrijving de vraag ‘recht op korting?' met ‘ja' te beantwoorden.

Het programma van lezingen is als volgt:

15 oktober 2015

Ir. Jan Mengelers, voorzitter van de Raad van Bestuur van de TU/e, in juni verkozen tot 'Eindhovens topman': 'De toekomst is niet meer wat ie geweest is'
Een inleiding op de lezingencyclus '2050: Brave New World' over (technologische) ontwikkelingen in de toekomst en de rol van de universiteiten hierin, gebaseerd op 1000 jaar 1e, 2e en 3e generatie universiteiten. Ook de positie die de TU/e en Brainport in die ontwikkelingen innemen komen aan de orde.

Klik hier voor de samenvatting van de lezing

19 november 2015

Prof. dr. Ton Wilthagen, hoogleraar Institutionele en juridische aspecten van de arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg, spreekt over Robotisering: voor wie gaat dat werken? Wat betekent dit voor de toekomst van die arbeidsmarkt. Als blijkt dat zelfs specialistisch werk, dat weliswaar routines kent, zoals advocatuur en notariaat in beginsel kan worden gerobotiseerd en geautomatiseerd, verworden mensen dan tot de flexibele schil van de robots? En wie is er nog wel veilig?

Klik hier voor de samenvatting van de lezing

21 januari 2016

Jaap Bloem, senior-analist en trendwatcher bij het Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie (VINT) van Sogetilabs, zal een inleiding houden met als titel 'A tale of smart cities'.
Wat is een smart city? Maar allereerst, wat is een stad? Waarom en hoe ontwikkelen zich uit onze huidige steden, slimme steden? Welke partijen spelen een rol? Wat is de impact op onze maatschappij en worden die smart cities wel leefbaar? Deze en andere vragen zullen in de lezing van Jaap Bloem aan de orde komen.

Klik hier voor de samenvatting van de lezing

18 februari 2016

Drs. Marc van Lieshout beschouwt de consequenties van de massale hoeveelheden data over de mens die indirect, d.w.z. zonder zijn medewerking en/of medeweten, verkregen worden. Hij wordt steeds meer van glas, volledig transparant en gekend. Dit staat op gespannen voet met de behoefte om zelf uit te kunnen maken wat gewenst is en wat niet.

Klik hier voor meer informatie over spreker en lezing

24 maart 2016

Dr. ir. Rinie van Est (research coördinator bij het Rathenau Instituut, Den Haag) zal spreken over 'Overal robots: Automatisering van de liefde tot de dood', In deze lezing verkent dr. ir. Rinie van Est de kansen en risico's van de nieuwste robotica-ontwikkelingen: thuis, in de zorg, in het verkeer en de stad en bij de krijgsmacht. Deze ontwikkeling leidt tot vele pittige ethische en politieke vragen. Wat komt er op ons af? Hoe verandert ons werk en ons leven? Waar moeten we ons op voorbereiden?

Klik hier voor meer informatie over spreker en lezing

21 april 2016

Prof. dr. ir. Peter-Paul Verbeek zal spreken over ''De grens van de mens: waar begint de robot?. een filosofische benadering van het perspectief van de toekomstige mens, die door  technologie dermate lichamelijk en geestelijk geperfectioneerd lijkt te zullen zijn, dat de vraag aan de orde komt: is hij mens of is hij robot?

Klik hier voor de samenvatting van de lezing


Terug