AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Filosofiegroep: Charles Vergeer

CHARLES VERGEER
Filosofie vanuit de loopgraven

Code CV


Kosten voor deelname:
AG-leden en studenten met collegekaart: € 85
Niet-leden: € 185

Maandagavond, 20.00 uur, Balkonkamer
In 2021: 4/10, 1/11, 6/12
In 2021: 3/1, 7/2, 7/3, 4/4, 2/5

Opzet: studiegroep
De grote denkers (Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein, Ernst Cassirer en Walter Benjamin) van vlak na de catastrofe dachten over het leven en de dood, taal en werkelijkheid, symbool en beeld, de winkelstraten van Parijs en het moderne levensgevoel met als achtergrond de gruwelen van de Grote oorlog. Het gevecht was nog lang niet voorbij en werd diepgaand voortgezet in hun denken en schrijven en in het beroemde gesprek in Davos tussen Heidegger en Cassirer. Wat stond daar veel op het spel: wat  betekent het soms zo diepe en duistere denken eigenlijk voor het dagelijkse leven? Levinas was een van de toehoorders. Sein und Zeit werd deels geschreven, als mislukking terzijde gelegd en een wereldsucces. Wittgenstein bevrijdde zich van de formele logica van de Wiener Kreis en dacht na over de alledaagse taal. Cassirer ontmoette Aby Warburg en schiep zijn wereld van beelden en symbolen. Hannah Arendt kwam in het leven van Heidegger en Walter Benjamin  opende onze ogen voor de moderniteit.

Het wordt door Wolfram Eilenberger meeslepend beschreven, dit tijdperk van tien jaren waarin de grote thema's van de moderniteit: taal en tijd, jij en de vrijheid aan de orde komen

Literatuur:
Wolfram Eilenberger, Het Tijdperk van de Tovenaars, Het grote decennium van de filosofie, De Bezige Bij (2018), ISBN 9789403120102  (€ 29,99).

Charles Vergeer studeerde filosofie en promoveerde bij Cornelis Verhoeven op een studie over Heraclitus. Hij doceert filosofie en ethiek aan de Fontys hogescholen te Eindhoven, geeft vele lezingen over filosofische onderwerpen en publiceerde, zowel in het tijdschrift Filosofie als in boekvorm.