AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Een moment uit het proces

Reggie Voigtländer 1

Reggie Voigtländer:
Fictional Reality in
the Garden of Delights,
fotografie/digitaal, 2015

 

Reggie Voigtländer 2

Reggie Voigtländer:
Red Garden,
fotografie/digitaal, 2014

 

November t/m januari
Reggie Voigtländer

 

Deze expositie wordt geopend op 1 november en is te zien tot en met 4 februari 2019.

Na haar opleiding aan de kunstacademie (Den Bosch) in teken- en schilderkunst en grafiek is Reggie Voigtländer (1966, DE) haar mogelijkheden gaan uitbreiden met andere media, zoals fotografie, ruimtelijk werk, performance en weet zij zich een grote vrijheid te permitteren in het combineren van diverse media.

Haar kritische houding, gedrevenheid en een scherp bewustzijn rondom sociaal maatschappelijke kwesties verbindt ze aan verbeeldingskracht, waarbij onderzoek en experiment deel uitmaken van het proces. Hierin biedt ze ook ruimte aan haar verwondering, gevoed door haar (directe) omgeving en de interactie met anderen. “Het zichtbaar maken, het bevragen, het losmaken van emoties, het doorbreken van vastgeraakte gedachtegangen, het activeren van nieuwe inzichten; zowel bij mezelf als bij de ander, dat is wat me interesseert als ik werk aan een project. Op beeldend vlak vind ik inspiratie in alles wat is, maar word ik het sterkst gegrepen door het landschap en ontmoetingen. Daarom onderneem ik graag verre reizen en ‘barre tochten’.”

Over haar solo-expositie in het AG zegt zij het volgende: “Een presentatie in een bijzondere omgeving zoals het AG zie ik als een mogelijkheid om een plaats gerelateerde setting te creëren, waarmee ik zoek naar een uitbreiding van de meer gangbare expositie met werken aan de muur. De bezoeker van het AG is niet per se een kijker naar kunst, maar vooral een gebruiker van de ruimte en de faciliteiten. Mijn doel is om dit om te buigen met niet voor de hand liggende concepten, waarbij ik me laat leiden door de sfeer, de inrichting en de functie van de verschillende ruimtes met verbindingen naar buiten, de historie en het nu. Uiteindelijk is een tentoonstelling of een project binnen mijn werkwijze ook een moment uit het proces, een deel uit het alsmaar veranderende geheel. Deze opstelling, in samenwerking met een prima curator is dan ook een bijzondere en eenmalige gelegenheid.”
Voor meer info: (www.reggievoigtlander.nl)

Liesbeth Schreuder