AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Filosofiegroep: Daan Oostveen

© Roeltje van de Sande Bakhuyzen

 

DAAN OOSTVEEN
Posthumanisme

Code: DO


Kosten voor deelname:
AG-leden en studenten met collegekaart: € 85
Niet-leden: € 185

Maandagavond, 20.00 uur, Balkonkamer
In 2021: 27/9, 25/10, 22/11
In 2022: 24/1, 28/3, 25/4, 23/5, 27/6 (reserve)

Opzet: Cursus
In deze filosofiegroep gaan we dieper in op de posthumanistische wending in de hedendaagse filosofie. Het posthumanisme vertrekt vanuit een kritiek op het humanisme en het antropocentrisme. Het humanisme beschouwt de mens als de ’maat van alle dingen’, en als het uitgangspunt voor waarden. Het antropocentrisme plaatst de mens in het centrum van de natuurlijke leefomgeving. Deze filosofie staat in de traditie van de kritische theorie, die probeert de voorwaarden van de samenleving te veranderen door te strijden voor emancipatie van onderdrukte minderheden. In het posthumanisme staat de kritiek op de mens als de maat van alle dingen en de invloed die dat heeft op de leefomgeving centraal.

Het posthumanisme is verwant aan, maar onderscheidt zich van het transhumanisme, waarbij het erom gaat om de mens boven zichzelf uit te laten stijgen door zichzelf te verbeteren. In het posthumanisme wordt er eerder gekeken naar het creëren van nieuwe relaties tussen mensen en niet-mensen, maar ook relaties tussen leven en niet-leven en het besef dat wat we ’mens’ noemen in zichzelf een meervoudigheid aan levensvormen heeft. We vertrekken vanuit het boek The Posthuman van Rosi Braidotti en kijken dan hoe deze tekst ons verschillende dimensies van het posthumanistische vraagstuk kan laten verkennen.

Deze filosofiegroep bouwt voort op de groep ’nieuwe materialisme en de nieuwe geesteswetenschappen’ van vorig jaar, maar er is geen voorkennis voor vereist. Het idee is dat de groep zowel interessant is voor deelnemers van vorig jaar als nieuwe instromers.

Literatuur (door docent ter beschikking gesteld):
The Cyborg Manifesto (Donna Haraway), The Posthuman en Posthuman Knowledge (Rosi Braidotti), Meeting the Universe Halfway (Karen Barad), Vibrant Matter (Jane Bennett), Blockchain Chicken Farm (Xiaowei Wang), Geontologies (Elizabeth Povinella)

Dr. Daan F. Oostveen is filosoof en religiewetenschapper verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek op het gebied van de opkomst van de ‘New Humanities’ in Europa. Hij is recentelijk gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het onderwerp ’Multiple Religious Belongings’. In 2018 was hij gedurende een jaar als Research Fellow verbonden aan de Renmin University in Beijing. Hij studeerde filosofie en comparatieve literatuurwetenschappen in Gent