AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

AGORA-NGIZ lezing : Toekomst van Afrika in de wereld

Tom De Herdt

Prof.dr. Tom De Herdt

 

 

NAAR PROGRAMMA OVERZICHT

Prof.dr. Tom De Herdt

Donderdag 9 mei 2019
Meerlezaal - 20.00 uur

Toegangsprijs:
€5,00

Wilt u de drie AGora-lezingen in mei over 'DE TOEKOMST VAN DE WERELD' meemaken, meldt u dan aan via onderstaande aanmeldknop. U krijgt dan een e-ticket voor toegang tot de lezing op 9, 16 en 23 mei tegen een gereduceerd tarief.

De toekomst van de wereld
Lezingen op 9, 16 en 23 mei

Meerlezaal - 20.00 uur

Toegangsprijs 3 lezingen:
AG/VVAO leden: €10,00
Niet-leden: €20,00

Over het onderwerp:
Afrika en Europa hebben traditioneel nauwe banden, die gedeeltelijk uit de koloniale periode dateren. Daarnaast zijn er nieuwe spelers actief geworden op het continent. Daarbij moeten vooral China en de Verenigde Staten worden genoemd. Voor de bevolking heeft dat niet geleid tot grote verbeteringen.  In veel landen is om uiteenlopende oorzaken sprake van een haperende economie en de daarbij behorende armoede en stagnatie.

Dit laatste gaat ook ons aan. Duizenden veelal jonge Afrikanen zoeken hun geluk in Europa. Door de opkomst van anti-immigratie partijen leidt dit tot de nodige politieke spanningen. 

Wat mag het Afrikaanse continent verwachten van de toekomst? Welke kansen en uitdagingen zijn er? Veel hangt af van de internationale economische en ecologische ontwikkelingen, daarnaast is er nog de demografische kwestie. De grote uitdaging zal zijn of de Afrikaanse instellingen erin zullen slagen met deze (min of meer voorspelbare) ontwikkelingen aan de slag te gaan.

Over de spreker:
Prof dr. Tom de Herdt is hoogleraar ontwikkelingssamenwerking aan de Universiteit van Antwerpen. Hij houdt zich vooral bezig met het vaststellen van praktische normen om de armoede te meten, en het op regionaal niveau ontwikkelen van bekwaamheden. Tom de Herdt deed en doet vooral onderzoek in de Democratische Republiek Congo, maar was ook actief in Kameroen, Rwanda en Nicaragua.