AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

AGora-Lezing: Democratie, uw aandacht graag.

Cyrille Fijnaut

 Em.prof.dr. Cyrille Fijnaut

  

NAAR PROGRAMMA OVERZICHT

CYRILLE FIJNAUT
Democratie en de onderwereld, een bedreiging

Donderdag 21 nov 2019
Meerlezaal - 20.00 uur
 

Toegangsprijs: €15,00
AG-leden, leden VVAO en studenten krijgen €10 korting: prijs €5

Over de lezing:
Georganiseerde misdaad is altijd op verschillende manieren ingebed in een samenleving. Dit verklaart dat dit soort zware misdaad, wanneer zij ernstige vormen aanneemt - niet in het laatst door het gebruik van corruptie en de toepassing van (dreiging met) geweld -, niet alleen een bedreiging vormt voor de democratische rechtsorde maar ook voor het economische bestel en het sociale leven. De spreker zal dit algemene beeld van het probleem van georganiseerde misdaad toepassen op de huidige situatie in Nederland.  

Interview met Cyrille Fijnaut in NRC van 30 augustus 2019:
drugscriminaliteit-is-hooguit-te-beheersen

Over de spreker:
Cyrille Fijnaut was hoogleraar Criminologie en strafrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland (1986-1997), de KU Leuven, België (1978-1982, 1990-2004) en Tilburg University, (2000-2011). In de jaren 1997-2002 was hij verbonden aan de Global Law School bij de Universiteit van New York. Aan het einde van de jaren zestig en in het begin van de jaren zeventig studeerde hij Criminologie en filosofie aan de KU in Leuven. In 1978 verdedigde hij op de KU te Leuven zijn Ph.D.-thesis over de politieke geschiedenis van de politie systemen in Noordwest-Europa.

Zijn voornaamste onderzoeksinteresses liggen op het gebied van georganiseerde misdaad, terrorisme en sociale veiligheid, internationale politiële en justitiële samenwerking, de geschiedenis van politie in Europa en in het bijzonder in België en Nederland, vergelijkende strafprocedure en politie recht, de ontwikkeling van de Europese en Amerikaanse Criminologie en de reglementering van gokken. Hij publiceerde honderden artikelen in nationale en internationale tijdschriften en hij heeft boeken bewerkt.