AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Stedelijke transformaties

Villapark Eindhoven:
verleden, heden en toekomst

Lezing en workshop door
Ir. Cees Donkers

Donderdag 17 mei 2018
Meerlezaal - 14.30 uur
 

Toegang voor leden en niet-leden: €5

Het 100 jarig bestaan van de villa de Meerle roept de vraag op hoe we in de toekomst om zullen gaan met gebouwen, buurten, wijken en de stad als geheel. Cees Donkers, stedenbouwkundig ontwerper van de stad Eindhoven, voormalig docent aan de Tu/e en actief in diverse rollen op het gebied van stadsontwikkeling belicht in zijn lezing typische vormen van stedelijke transformaties op verschillende schaalniveaus. Hierna volgt een workshop: discussies rond verleden, heden en toekomst van het Villapark, die wellicht leiden tot concrete voorstellen.

Over de lezing
De kwaliteit van de stad en de altijd doorgaande stedelijke transformaties zijn een zaak voor alle burgers, niet alleen voor experts. Trends spotten, inwoners en belanghebbenden betrekken, openbare discussies, media-aandacht, het is allemaal van belang om antwoorden te vinden op korte- en langetermijnvragen. Er moet altijd ruimte zijn voor nieuwe, mogelijk ongewone ideeën voor wonen, werken, verkeer en ontspanning. Regionale en internationale ideeënuitwisseling, bv. tussen jonge ontwerpers, kan helpen om de eigen omgeving te verbeteren.
Cees Donkers gunt ons een kijkje achter de schermen van projecten waarbij hij als ontwerper en als kritisch burger betrokken was: het behoud van het Witte Dorp, het protest tegen de sloop van De Witte Dame, het masterplan voor Strijp-S en het (bouwkundig) mogelijk maken van nieuwe samenlevingsvormen.
Door zijn rol als docent, coördinator en tutor heeft hij een internationaal netwerk opgebouwd van lokale overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen voor ontwerpers, dat kan bijdragen aan de toekomstige kwaliteitsverhoging van de stad.

Over de spreker
Cees Donkers hield zich als stedenbouwkundig ontwerper in Eindhoven 40 jaar bezig met transformaties, o.a. van de industriële "Philips" stad naar een ontwerp-stad. Als stichter van het Architectuur Centrum Eindhoven raakte hij betrokken bij de organisatie van de Dutch Design Week en werd hij coördinator en tutor aan de Technische Universiteit Eindhoven voor E+, een samenwerkingsprogramma met de Design Academy rond "De Stad als Laboratorium". Hij werkte internationaal samen met landen als Polen, Italië, Servië, Rusland en de Oekraïne. Sinds 2013 is hij lid van het Nederlandse LOC, Bestuur voor ISOCARP (International SOciety for City And Regional Planners); zijn missie is om jonge ontwerpers te betrekken bij de voortzetting van deze vereniging. Als kernlid van het Global Education Futures netwerk, als lid van de kwaliteitscommissie van de BNSP (Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planners) en via zijn stadsstudio/stichting QASE (Quality in Architecture, Society and Education) zet hij zich actief in voor innovatie en kwaliteitsverbetering. Via internet, conferenties en de Dutch Design Week presenteert hij zijn initiatieven en resultaten.