AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Duale lezingen maken AG corona- en toekomst-proofonline

Virtuele rondleiding door de Sagrada Familia tijdens de online AG-zomerlezing over corona in Spanje.


Nieuwe plannen en kansen zijn een onverwacht bijeffect van de corona-lockdown die AG-Eindhoven samen met de rest van Nederland half maart stillegde. De online-activiteiten die de sociëteit aanvankelijk uit nood ontwikkelde, bleken zo succesvol dat er nu hard aan gewerkt wordt om activiteiten als lezingen, maar ook debatgroepen, in toekomst niet alleen live, maar ook online aan te bieden. Of beter 'duaal': gelijktijdig zowel in het gebouw als via videoconferencing. De dubbele opzet van AG-Duaal heeft de toekomst is, de overtuiging van Richard de Groot en Bernard Grevink, twee van de drijvende krachten achter het lezingenprogramma van het AG. Duaal is niet alleen een antwoord op de problemen die voort zijn gekomen uit corona, maar opent ook nieuwe mogelijkheden. 

Op 11 maart, enkele dagen voor de officiële Nederlandse lockdown, besloot het AG uit eigen beweging al uit voorzorg alle activiteiten in het gebouw op te schorten. Met zwaar gemoed, dat wel, want daarmee viel een heel programma in het water, niet alleen lezingen, debatgroepen en cursussen, maar ook activiteiten als theater, bridge en borrels en alle plannen voor het feestelijke 75-jarige lustrum. Kortom, al die sociale ontmoetingen en contacten die de kern van de sociëteit vormen. 
Maar net zo voortvarend als tot een eigen lockdown was besloten, kwam het idee op de activiteiten zoveel mogelijk online voort te zetten. Voor bridge en wandelen was dat uiteraard geen oplossing, maar Zoom, de videoconferencing-app die vanwege zijn gemak in razend tempo wereldwijd populair werd, bood ook bij het AG uitkomst. 
Binnen luttele weken besloot een van de opinie- en debatgroepen om dan maar online te discussiëren over de twee onderwerpen die twee van de deelnemers hadden voorbereid. Er volgden een online-presentatie over de muziek van Brecht en een online-versie van Ja, kúnst, bedoeld om de deelnemers uit te dagen beter naar kunst te kijken. De eerste echte online-lezing, over Hongarije, trok meer dan 60 belangstellenden. Niet alleen leden trouwens, net als in de zaal zijn bij lezingen niet-leden online ook van harte welkom.
Voor sommigen waren al die online-activiteiten even aarzelen, ze hadden geen enkele ervaring met dit soort technieken en vonden het ook moeilijk om zich voor te stellen dat ze op zo'n manier met elkaar zouden praten. Een eigen helpdesk bracht uitkomst. Uiteraard vindt niet iedereen online de perfecte oplossing, maar steeds meer mensen hebben de weg naar AG-online inmiddels gevonden.
Gelukkig voor degenen die online niets vinden, is het gebouw inmiddels weer open en kunnen daar weer activiteiten plaatsvinden, al blijft de anderhalve meter zijn eigen eisen stellen. En niet alleen de anderhalve meter: het AG houdt zich vrijwillig aan strengere normen dan van overheidswege moet. Dat zal voorlopig ook wel zo blijven en terecht, zo maken de recente Nederlandse fluctuaties in de coronacijfers duidelijk. 
Dat betekent wel dat in de Meerlezaal, de grootste zaal in het AG-gebouw waar normaal honderd mensen in passen, momenteel aanzienlijk minder belangstellenden welkom zijn en dat in ruimtes waar vroeger makkelijk twaalf mensen konden aanschuiven, nu plek is voor zes.  Het idee om lezingen 'duaal', dus gelijktijdig in de zaal als online aan te bieden, is in de eerste plaats een antwoord op die beperkingen. Dankzij Zoom kunnen mensen zo'n lezing thuis niet alleen volgen, maar ook actief vragen stellen.
Ook kleinere bijeenkomsten kunnen, met een camera in de ruimte, een beamer en een scherm duaal plaatsvinden als daar behoefte aan is. De ervaring op dit moment leert dat veel leden graag naar het gebouw komen om elkaar persoonlijk te ontmoeten, maar met online en duale bijeenkomsten kom je ook tegemoet aan diegenen die die stap nog niet aandurven. Of die om praktische redenen - bijvoorbeeld vakantie - niet in de zaal kunnen zijn. 

Dat bleek ook toen in juni de eerste duale lezing werd georganiseerd. Een deel van de thuiskijkers was graag in de zaal geweest, een ander deel was juist blij dat ze de mogelijkheid hadden gekregen de bijeenkomst vanuit huis te volgen.
Richard en Bernard zien online dan ook al lang niet meer alleen als een noodoplossing in lastige tijden, maar als een kans op nieuwe dingen te ontwikkelen. "We hebben bijvoorbeeld sinds enige tijd een buitenlidmaatschap, voor mensen die ver weg wonen, maar toch een band met het AG voelen," zegt Richard. "Tot nu toe hadden we die mensen niet zo heel veel te bieden, maar als je lezingen zowel in het gebouw als online aanbiedt, wordt zo'n buitenlidmaatschap natuurlijk veel interessanter." 
"Maar er zijn ook andere ideeën. Je kunt bijvoorbeeld denken aan sprekers zoals een Nederlandse ambassadeur elders, die niet persoonlijk in de zaal aanwezig zijn, maar die je via Zoom op het scherm in de zaal projecteert," zegt Bernard. "Een mens moet durven dromen."  

Door Runa Hellinga