AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Een goede traditie: de AG-kunstprijsKatrein Breukers

Katrein Breukers


Een berichtje via Facebook: “Hee Liesbeth, wel leuk, ik heb deze week met Katrein samengewerkt op Unfair! We zijn er samen te zien nu.” Dat moet ik even toelichten. De ‘ik’ is Thomas Kuijpers, winnaar van de AG-kunstprijs in 2015. Zijn installatie When the Twins were still beautiful (2014) nam destijds een aardig deel van de foyer van het AG-gebouw aan de Parklaan in Eindhoven in beslag. Katrein Breukers won de kunstprijs in 2017. En Unfair betreft de kunstbeurs Unfair Amsterdam, een platform dat zich erop toelegt om opvallende, veelbelovende en boeiende hedendaagse kunstenaars (van vandaag en morgen, zoals ze zelf zeggen) ondersteunen en promoten.

Natuurlijk heeft Thomas met meer kunstenaars samengewerkt, maar dat hij nu juist samen Katrein als andere AG-kunstprijswinnaar op dit bijzondere platform te zien is … dat geeft me als curator van het AG toch een mooi gevoel.
Beiden zijn gelukkig vaker in Eindhoven te zien. Katrein had vorig jaar een werkperiode in de Fabriek en komende week opent in het Albert van Abbehuis een tentoonstelling met onder meer werk van Thomas. Later deze maand geeft hij daar ook een artist talk.
Die AG-kunstprijs heeft inmiddels een behoorlijke traditie. Het idee voor de prijs, die voor het eerst in 1990 werd uitgereikt, komt voort uit de maatschappelijke betrokkenheid van het AG, dat jonge kunstenaars uit de regio Eindhoven wil aanmoedigen om de door hun ingeslagen weg voort te zetten en zich als kunstenaar in de maatschappij te presenteren. Tot de ontvangers tot nu toe behoorden beeldend kunstenaars, maar ook musici en een dichter.

Beeldend kunstenaar Elly Strik was in 1990 de eerste aan wie de prijs werd uitgereikt. Zij werd gevolgd door componist Robin de Raaf, de Udense dichter Maarten van den Elzen, beeldhouwer Paul Haantjes en in 2005 beeldend kunstenares Ingrid Simons. In 2009 ging de prijs in de vorm van een subsidie naar de Young Musicians Academy van het Fontysconservatorium in Tilburg. In 2012 werd hij uitgereikt aan beeldend kunstenaar Aagje Linssen, in 2015 dus aan Thomas Kuijpers en in 2017 aan Katrein Breukers.
Het is de bedoeling om eind 2021 weer een kunstprijs uit te reiken. Die bestaat uit een geldbedrag van € 2500, publicatie van het juryrapport en een expositie in de sociëteit van het AG. Kunstenaars worden soms voorgedragen, maar kunnen zich ook zelf aanmelden. Via de media en contacten met allerlei kunstinstellingen wordt een oproep gedaan. Kunstenaars die binding hebben met de regio Eindhoven en niet ouder zijn dan 35 jaar kunnen zich aanmelden via: kunstprijs@ag-eindhoven.nl.
Dat zijn bijzondere sessies. Het is altijd spannend voor de kunstenaars om door juryleden ondervraagd te worden, al lijkt het erger dan het is, want veel kunstenaars stellen veel prijs op een goed gesprek in het atelier.
De jury wordt binnenkort weer samengesteld onder mijn leiding. Ik heb veel zin in. Ik houd u op de hoogte.

Door Liesbeth Schreuder