AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

literaire kring

Inleiding op de boeken van SHUSAKU ENDO  

dinsdag 3 november 2020
Aanvang 19.30 uur

Remonstrante kerk
Dommelhoefstraat 1a Eindhoven


Toegankelijk voor leden
Toegangsprijs: €5,00; leden van Literaire Kring: gratis

Schrijver Willem Jan Otten en dr. Sigrid Coenradie verzorgen een inleiding op de boeken van de Japanse schrijver Shusaku Endo.

Endo (1923-1993) is een van de grootste naoorlogse schrijvers. Hij werd geboren in Tokio, maar groeide op in Mantsjoerije en Kobe, waar hij in 1934 werd gedoopt.
Endo studeerde Franse literatuur in Lyon en gaf les aan de universiteit van Tokio. Hij vertaalde onder andere Mauriac's Therese Desqueroux in het Japans.
Vanaf 1955 publiceerde hij talloze romans waarin zijn worsteling met het christelijk geloof en met morele dilemma's centraal staat. Zijn werk wordt vaak vergeleken met dat van Graham Greene, die Endo roemde als een van de beste auteurs van de twintigste eeuw. In het westen werd Endo vooral bekend werd door zijn roman 'Stilte', die in 2017 door Martin Scorsese verfilmd werd. 

Jan Willem Otten is al jaren gefascineerd door de blik van Shusaku Endo op Jezus. Die fascinatie deelt hij met Sigrid Coenradie. Zij is remonstrants predikant in Eindhoven en promoveerde in 2016 op een theologisch/filosofisch onderzoek naar het literaire werk van Shusaku Endo.