AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

EU-tafel

DOEL EU-tafel:

  • De ontwikkelingen in de EU volgen en daarover reflecteren.
  • Dit gebeurt in principe n.a.v. een gekozen thema, een boek of een voorval.
  • Een leidraad is dat we met onze activiteit de betekenis van de EU voor de burger op straat in beeld proberen te krijgen.

EU-vlag
Over het resultaat willen we ten minste 1 x per jaar een lezing of evenement voor het AG organiseren.
De werkwijze is dat een lid van de tafel over het gekozen onderwerp een korte inleiding verzorgt. De anderen mogen hierop kort reageren. De discussie volgt dan vanzelf. Van de uitkomst van de discussie  wordt een samenvatting gemaakt die helpt bij het invullen van de jaarlijkse lezing voor het AG.

De sfeer van de bijeenkomst is dat er ruimte is voor diverse meningen en we drinken samen een glas.

De bijeenkomsten zijn elke 1e maandagavond in de maand  in het AG om 20:00 uur, behalve in april 2021.


PROGRAMMA 2020 - 2021


De huidige Europese Commissie heeft een zestal prioriteiten benoemd voor haar termijn (2019-2024).
Zie ook Priorities-2019-2024
Wij gaan dit jaar deze prioriteiten behandelen. De leden van de commissie hebben de werkzaamheden verdeeld.
In onderstaande agenda komt dit tot uitdrukking.

 


AGENDA 2020 - 2021

DATUM ONDERWERP DOOR
05-10-2020 Updates: Muntunie, Begroting+Steunplan en Brexit  
02-11-2020 Een economie, die werkt voor de mensen.
Werken aan sociale rechtvaardigheid en welvaart.
 
07-12-2020 Europese Green Deal.
Het eerste klimaat-neutrale continent worden.
 
04-01-2021 Een sterker Europa in de wereld.
Ons verantwoordelijk mondiaal leiderschap versterken.
 
01-02-2021 Bevordering van onze Europese levenswijze.
Onze burgers en waarden beschermen.
 
01-03-2021 Reserve  
12-04-2021 Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk.
Mensen mondiger maken via een nieuwe generatie technologiën.
 
03-05-2021 Een nieuwe impuls voor Europese democratie.
Onze democratie  koesteren, beschermen en versterken. 
 


Als u meer wilt weten neem dan contact op met eu-tafel@ag-eindhoven.nl.

Aanvullende informatie komt 20 september 2020.

COMMISSIE

Bernard Grevink

Bernard Grevink Voorzitter  
E-mail: eu-tafel@ag-eindhoven.nl