AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Green deal: quo vadis?

Inleider:
Frans van den Berg
3 januari 2022, 20.00 uur

Online:  

 

EU-tafelleden hoeven zich niet aan te melden.
Overige AG-leden: gaarne aanmelden via aanmeldknop ‘leden’ uiteraard gratis toegang.
Belangstellenden: gaarne aanmelden via aanmeldknop ‘belangstellenden’, toegang € 10


Betaling vooraf via iDeal indien van toepassing

Doel samenhang Green deal: klimaatbestendig Europa en gezonde samenleving.

Over de inhoud:
De Europese Green deal is ons antwoord op deze uitdagingen. Het is een nieuwe groeistrategie die de EU moet omvormen tot een eerlijke en welvarende samenleving. Dit met een moderne, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie, waar vanaf 2050 netto geen broeikasgassen meer worden uitgestoten en economische groei is losgekoppeld van het gebruik van hulpbronnen. Klimaatwetenschappers hebben gerapporteerd dat Europa al in 2040 klimaatneutraal moet zijn. Het is dan ook de vraag of n.a.v. de conferentie in Glasgow een aanscherping van de doelen van de Green deal noodzakelijk is.

 


Deel deze pagina op uw sociale media