AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Excursies 2019-2020

Drie à vier keer per jaar organiseert de excursiecommissie een dagexcursie per bus. De bus vertrekt van het gratis parkeerterrein Genneperparken aan de Antoon Coolenlaan. Het doel van deze excursies is het bezoeken van een cultureel evenement, zoals een belangrijke tentoonstelling, museum, een kasteel, een bijzondere kerk of een industrieel monument, soms gecombineerd met een boottocht. 's Winters is er traditioneel een bezoek aan de opera, meestal in Düsseldorf (of Duisburg). Er wordt naar gestreefd die plaatsen te bezoeken, die moeilijk met openbaar vervoer te bereiken zijn, zoals plaatsen in België of Duitsland op niet al te grote afstand van Eindhoven.

 

Met de bus naar de opera La Traviata in Düsseldorf

Vrijdag 25 oktober 2019
Met de bus naar de opera La Traviata in Düsseldorf

Excursie naar het beroemde Walcker orgel

Vrijdag 8 november 2019
Excursie naar het beroemde Walcker orgel

Excursie naar Leiden

Zaterdag 14 december 2019
Excursie naar Leiden

PROGRAMMA SEIZOEN 2019 - 2020

 

Datum Locatie Beschrijving
 25 okt 2019 Düsseldorf Busreis naar opera La Traviata
 14 dec 2019 Leiden Busreis naar Leiden: tentoonstelling De jonge Rembrandt
     
     
     

 

De Busreis

De reis wordt ondernomen met een bus voor 50 personen met toilet aan boord. We vertrekken doorgaans op een doordeweekse dag tussen 8.30 en 9.00 uur. Voorheen vanaf het AG. Vanaf september 2017 van het grote, gratis parkeerterrein Genneperparken aan de Antoon Coolenlaan. Dit vanwege parkeerproblemen bij het AG. Bij een lange rit wordt, indien mogelijk, onderweg gestopt voor koffie. Bij een kortere reis krijgt men koffie bij aankomst alvorens aan een inleiding of rondleiding te beginnen. De lunch is of inbegrepen, of kan op eigen gelegenheid worden gebruikt, naargelang de bestemming en de mogelijkheden daartoe. De terugkomst bij de Genneperparken ligt tussen 18.00 en 18.30 uur. Facultatief is er dan gelegenheid voor een gezamenlijke maaltijd in het sociëteitsgebouw (van te voren opgeven!). Op de reis terug krijgt men altijd een uitvoerig aperitief aangeboden!

Wanneer er een excursie is naar de opera in Duitsland, dan is het vertrek aan het begin van de middag, zodat er na aankomst nog tijd is om wat rond te wandelen of een hapje te eten. De opera, meestal in klassieke enscenering, begint meestal om 19.30 uur en is afgelopen rond 22.30 uur, zodat men uiterlijk om 24.00 uur weer terug is bij de Genneperparken.

Al deze excursies, waarvan er in de afgelopen jaren al meer dan 100 hebben plaats gevonden, zijn een goede manier om elkaar beter te leren kennen.

 

COMMISSIE

Els van der Zwet
Ine van de Rijke
Carien Treep (Contactpersoon) - Tel.: 040-2119258
E-mail: excursies@ag-eindhoven.nl

Els
Ine
Carien