AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Extreme Dagen + An Inconvenient Sequel

DOCUMENTAIRE
Vrijdag 14 februari 2020
Balkonkamer, 19.30 uur


Alleen voor AG-leden. Aanmelden niet nodig
Bijdrage € 1,- p.p., contant te voldoen


De film Extreme Dagen duurt 51 minuten
De film Inconvenient Sequel duurt ruim 90 minuten, waarvan een selectie van circa 45 minuten wordt vertoond.

Dit is de laatste serie van vier film-avonden over het thema Klimaatverandering. Overzicht van de gehele serie:

________________________________________________________________________________
11 oktober: An Inconvenient Truth van Al Gore
15 november: The Uncertainty has settled van Marijn Poels
Dit is een klimaatsceptische film namens de actiegroep Climategate.
13 december: Before the Flood van Leonardo DiCaprio en Fisher Stevens
14 februari: Twee kortere films:
- Extreme Dagen op onze planeet van National Geographic; en
- An Inconvenient Sequel; een recente vervolgfilm van Al Gore. ________________________________________________________________________________


Extreme dagen
Deze film heeft een heel ander karakter dan de voorgaande drie films. Het tempo is laag, het verhaal is geduldig, intelligent en onderzoekend; het commentaar is niet alarmerend maar ook niet klimaatsceptisch.
In de vorige eeuw is de gemiddelde temperatuur op aarde met 0,8 graad gestegen. Na 20 jaar in deze eeuw is daar 0,2 graad bijgekomen, zodat we nu 1 graad hebben opgewarmd. De vraag is hoe die geringe temperatuurstijging al kan zorgen voor het uitsterven van een kudde kariboes in Alaska, het verdwijnen van plankton langs de westkust van de US, het verergeren van astma bij kinderen op Trinidad en het verhevigen van de drukverschillen boven de Atlantische Oceaan. Met wetenschappelijk onderzoek, aangevuld met ervaringskennis van lokale betrokkenen, wordt dat in deze film aannemelijk gemaakt.

An inconvenient sequel (wordt slechts ten dele vertoond)
Na zijn eerste klimaatfilm An Inconvenient Truth ( 2006) bemerkte Al Gore dat het leven van een activist minstens zo moeilijk is als dat van een presidentskandidaat. Hij ging 10 jaar lang door met het aan de man brengen van zijn klimaatboodschap via lezingen en workshops. Dat vond alleen bij jongeren positieve weerklank.
Het Republikeinse politieke establishment keerde zich tegen hem. De oppositie tegen de klimaatwaarschuwing is in de VS veel agressiever dan in Europa. Iemand die het gebruik van fossiele brandstof in relatie brengt met opwarming van de aarde wordt als krankzinnig beschouwd of (wat nog erger wordt gevonden) beschuldigd van vijandschap jegens het Amerikaanse ondernemerschap met opzettelijk aangebrachte schade aan de economie. De film An Inconvenient Sequel (2017) brengt verslag uit van die strijd. In het bijzonder wordt de rol belicht die Al Gore speelde bij de voorbereiding van de Amerikaanse delegatie naar de internationale klimaatconferentie van 2015 in Parijs.