AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

literaire kring

ALLEEN IN BERLIJN
Hans Fallada
dinsdag 20 februari 2018
Haardkamer - 19.30 UUR
 

Deze bijeenkomst zal gericht zijn op een werk uit het Duitse taalgebied. 'Alleen in Berlijn' van Hans Fallada (1893-1947) werd in 1947 uitgegeven, enkele weken na de dood van de schrijver. Fallada had al in 1932 met zijn tweede boek 'Wat nu, kleine man' zijn reputatie gevestigd.

In 'Alleen in Berlijn' zien we het arbeidersechtpaar Quangel in rouw terwijl nazi-Duitsland de overwinning op Frankrijk viert. Hun zoon is omgekomen aan het front. Ze zijn radeloos van verdriet en hebben het vertrouwen en geloof in het regime verloren. Ze beginnen een persoonlijke verzetsactie tegen de leiders. Het is een eenvoudige en te simpele actie. Ze schrijven briefkaarten met anti-naziteksten en leggen die op allerlei plaatsen neer. Zo proberen ze de mensen bewust te maken van de verderfelijke richting die de nazi-regering uitgaat. Maar de mensen leveren de kaarten in bij de politie. De Gestapo zit twee jaar achter hen aan tot ze in 1942 worden gearresteerd. Ze worden berecht door het Volksgericht en ter dood veroordeeld. De man wordt geëxecuteerd en de vrouw komt om in haar cel bij een bombardement.

Het boek is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Fallada had het dossier van een bevriende schrijver gekregen. Pas na een lange tijd besloot hij het te gebruiken voor het schrijven van deze roman die hij in een paar weken voltooide. Toen men later in de kelder van de uitgever het originele manuscript vond bleek er flink in te zijn gecensureerd. Vooral de erotische passages en het naziverleden van de vrouw waren daarvan het slachtoffer. De oorspronkelijke versie werd alsnog uitgegeven en ook in het Nederlands vertaald.
Het boek werd verfilmd en ook als driedelige serie uitgebracht.

De inleiding wordt verzorgd door Lo Tigchelaar.

Als u een keer een bijeenkomst van de Literaire Kring wilt bijwonen, dan graag aanmelden via bovenstaande knop.

Rob Westra