Historisch overzicht

Filosofiecommissie

Filosofische discussies op het Academisch Genootschap Eindhoven dateren al van eerder, maar in 1987 werd de 'Filosofieclub' opgericht door André Luiten, Ko de Vries, Elly Nievelstein en Kees Teer. In 2012 werd het eerste jubileum gevierd.
In het eerste jaar was er slechts één studiegroep; de begeleider was Harry Willemsen.

Voorzitters van de Filosofiecommissie

De voorzitters van de Filosofiecommissie waren in chronologische volgorde:

André Luiten 1987 – 1997
Barbara van Zwieten 1998 – 2000
Sikko Argelo 2001 – 2002
Henk de Beun 2003 – 2006
Rients Rozendal 2007 – 2009
Klaas Bottema 2010 -  2015
Hans Eerdmans 2016 -  2019
Dries Schellekens 2019 - heden


Bestuursleden van de Filosofiecommissie
Gaande de jaren traden de volgende personen toe als bestuurslid van de Filosofiecommisie:
Ko de Vries, Kees Teer, Elly Nievelstein, Yke van de Kraats, Yne Stiel, Willem Brouwer, Rob Westra, Jessie Ackermans, Anne van de Putt, Pieter van der Putten, Dries Schellekens, Gerrit Boekestein, Loes Speckens, Ton den Boer, Hannah Bogman, Paul Hoogenberk, Hans Eerdmans, Jean Frijns en Yvette van der Zandt.

Groei van de activiteiten
Sinds het begin van haar bestaan is de activiteit Filosofie flink gegroeid, niet alleen in het aantal deelnemers, maar ook in de variëteit van haar activiteiten, zoals duidelijk is wanneer men de enige groep van het eerste jaar vergelijkt met de situatie nu. Deze groep besprak toen het thema 'Menselijke arbeid in historisch en filosofisch perspectief', onder begeleiding van Harry Willemsen, die weliswaar sinds twee seizoenen niet meer actief is, maar aan wie de eer toekomt om de begeleider van het eerste uur te zijn. In het seizoen 2017-2018, het seizoen waarin de activiteit filosofie haar zesde lustrum vierde, ging het hoogste aantal groepen ooit, namelijk zeven, van start.